forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Szpital z tytułu prowadzonej przez siebie działalności medycznej ponosi określone ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Zakażenie szpitalne może być podstawą wypłaty dla osoby poszkodowanego (pacjenta) zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty.

Odszkodowanie w przypadku zakażenia szpitalnego to konkretna kwota, która ma na celu rekompensatę straty finansowej jaką ponieśliśmy w związku z leczeniem. Polskie prawo przewiduję pełną rekompensatę, która obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści, jednak nie wyższe od rzeczywiście poniesionego uszczerbku majątkowego. Chodzi o to, aby w wyniku odszkodowania nie doszło do wzbogacenia pacjenta (byłoby to sprzeczne z celem odszkodowania, które jak wspomniałem służy jedynie wyrównaniu uszczerbku finansowego).

 

Specyfika zakażeń szpitalnych wiąże się z koniecznością odpowiedniego leczenia i opieki nad chorym pacjentem, co wymaga nadkładów finansowych można przykładowo wymienić koszty:

 

  • opieki;

  • zakupu leków;

  • dalszego leczenia;

  • dojazdów do szpitala;

  • specjalnej diety.

 

Pacjenci, którzy ulegli zakażeniu często wymagają opieki i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na pomoc osób bliskich. Koszty udzielenia takiej opieki oczywiście wchodzą w zakres odszkodowania za zakażenie szpitalne, jednak należy udowodnić (np. poprzez rachunki, faktury) kwoty jakie zostały z tego tytułu poniesione.

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i poglądami doktryny opieka nad pacjentem zakażonym wykonywana przez osoby bliskie może być również podstawą odszkodowania (np. utracony zarobek żony pacjenta w wyniku konieczności opieki nad nim). W tym miejscu wskazać należy na tezę Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r. II CSK 474/06:

1. Korzystanie z pomocy innej osoby i związane z tym koszty stanowią koszty leczenia w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. Legitymacja czynna w zakresie żądania zwrotu tych kosztów przysługuje poszkodowanemu niezależnie od tego, kto sprawuje opiekę nad nim (osoba bliska, np. żona lub osoba inna).

2. Ewentualny rozmiar roszczenia przysługującego poszkodowanemu, jeżeli konieczna jest mu pomoc innej osoby, zależy od wysokości dochodu utraconego przez żonę rezygnującą z pracy lub działalności gospodarczej, a gdy opieka może być wykonywana przez osobę trzecią - wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania takiej opieki.

oraz

Tezę Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r.:

Stosownie do art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Po pierwsze, że obejmuje to koszty korzystania z pomocy innej osoby, po drugie, rozmiar roszczenia przysługującego poszkodowanemu, jeżeli konieczna jest mu pomoc innej osoby, zależy od wysokości dochodu utraconego przez pomagającą osobę, gdy rezygnuje z pracy lub działalności gospodarczej w celu świadczenia pomocy, z tym że wysokość odszkodowania ,z tytułu utraty zarobków przez tę osobę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju opieki, o jaki idzie, po trzecie, że wyłącznie legitymowanym do ich dochodzenia jest poszkodowany, to jest ten przeciwko któremu było skierowane niedozwolone działanie sprawcy szkody.

 

09 stycznia 2018

Zwrot kosztów opieki nad pacjentem, który doznał zakażenia w szpitalu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI