forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W toku realizacji umowy o roboty budowlane dochodzi często do zmiany zakresu prac w stosunku do pierwotnej treści umowy. Może to dotyczyć np. odstąpienia od realizacji części prac, bądź rozszerzenia zakresu prac o nowe elementy. Powyższe ma niewątpliwie wpływ na wynagrodzenie przysługujące wykonawcy. Inaczej kształtuje się sytuacja wykonawcy w przypadku ustalonego wynagrodzenia kosztorysowego, a inaczej w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Główną cechą wynagrodzenia ryczałtowego, jest jego niezmienność, co dla wykonawcy oznacza, iż jest ono ustalone odgórnie przez strony na etapie zawierania umowy o roboty budowlane i zasadniczo nie może ono zostać później zmienione nawet w przypadku niemożności przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac. Warto wskazać, iż wykonawca robót budowlanych decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe nie powinien zapominać, iż jako wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko powstania straty związanej z możliwością nieprzewidzianego wzrostu zakresu prac lub też wzrostu kosztów tych prac. Ustalenie zbyt niskiego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane prace przy niedostatecznym określeniu ich zakresu może wiązać się ze stratą dla wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe może być podwyższone przez sąd, ale tylko wtedy, gdy wykonanie prac budowlanych groziłoby Wykonawcy rażącą stratą.

 

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym wskazuje się ilość materiałów, nakład pracy potrzebny do wykonania umowy oraz stawki jednostkowe. Po zakończeniu prac tworzony jest kosztorys powykonawczy, w którym ujmuje się rzeczywiście wykonane prace i na jego podstawie następuje rozliczenie. Jeżeli powstała konieczność wykonania prac dodatkowych lub też rezygnacji z części prac, to sposób rozliczenia zależy od tego, kto był autorem kosztorysu. Jeśli kosztorys pochodził od wykonawcy, to może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych, co wynika z art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego. Nawet w takim przypadku najpierw trzeba uzyskać zgodę Inwestora na wykonanie dodatkowych prac. Jeśli kosztorys sporządził Inwestor, a w toku realizacji umowy zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, to wykonawca ma prawo żądać za nie wynagrodzenia. Wynagrodzenie kosztorysowe może ulec zmianie także wtedy, gdyby zmieniły się przepisy określające wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych. Każda ze stron może wówczas żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Gdyby z uwagi na wykonanie prac dodatkowych zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, Inwestor może od umowy odstąpić. Powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić wykonawcy odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

26 listopada 2018

Zmiana zakresu prac budowlanych a wysokość przysługującego wykonawcy wynagrodzenia

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI