forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W pozwie o rozwód mamy możliwość wniesienia o rozwiązanie małżeństwa:

  1. bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego;
  2. z winy obojga małżonków;
  3. z wyłącznej winy małżonka;
  4. z ustaleniem, że małżonkowie nie ponoszą winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Powyższe wynika odpowiednio z art. 57 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego:

 

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Nierzadko w toku postępowania o rozwód Strony dochodzą do przekonania, że pragną zmienić swoje żądanie w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Przykładem jest czytelniczka poradnika Beata P., która skierowała następujące zapytanie: „Szanowni Państwo, chciałabym prosić o pomoc prawną, ponieważ jestem w trakcie sprawy rozwodowej, a nie mam pełnomocnika. Myślałam, że sobie poradzę sama, ale teraz stwierdzam, że był to błąd i rozglądam się za dobrym adwokatem, ale w międzyczasie chcę działać. Chodzi o to, że zażądałam rozwodu bez orzekania o winie, na co mój mąż się zgodził i także wniósł do sądu o zaniechanie rozstrzygania o winie. Problem jest taki, że rozstaliśmy się z powodu licznych zdrad męża, o których się dowiedziałam, jednakże z uwagi na to, że nie chciałam, aby proces trwał długo, zażądałam, aby sąd nie orzekał o winie. Byłam bardzo głupia, gdyż mój mąż już na pierwszej rozprawie, która odbyła się wczoraj zaczął wymigiwać się od alimentów i zaproponował śmieszne pieniądze na trójkę naszych dzieci. Śmiał jeszcze nakłamać sądowi, że jestem złą matką, a tak naprawdę to przeze mnie się rozwodzimy bo mam okropny charakter. Tego już było za wiele. To tak nie może być. Ja mam świadków na to, że rozwód jest konsekwencją jego zdrad, jedna z kochanek nawet pewnie zgodzi się zeznawać i o wszystkim opowiedzieć, bo to ona mnie uświadomiła, jaką mój mąż jest kanalią. Chcę zmienić swoje żądanie i chcę rozwodu z wyłącznej winy męża. Teraz rozprawa ma się odbyć za 3 miesiące. Czy ja mogę zmienić swoje żądanie? Pozdrawiam. Beata P.”.

 

Czytelniczka poradnika pyta zatem: czy w toku postępowania o rozwód dopuszczalna jest zmiana żądania w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

Odpowiedź brzmi: TAK.

 

Możliwość zmiany powództwa określa art. 193 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż: zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu”. W związku z tym należy podkreślić, że zmiana modyfikacja powództwa o rozwód w zakresie orzeczenia o winie w żaden sposób nie wpływa na właściwość Sądu, a tym samym w dalszym ciągu sprawę rozpatrywał będzie w I instancji właściwy miejscowo Sąd Okręgowy.

 

W niniejszej tematyce wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 12 listopada 1982 roku w sprawie o sygn. akt III CRN 271/82 zgodnie, z którym: wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego, w miejsce pierwotnego żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron, stanowi zmianę powództwa w rozumieniu art. 193 k.p.c. (…)”.

 

Warto dodać, że art. 193 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że: z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym. Przepis art. 187 stosuje się odpowiednio”. Niniejsze oznacza, że zmiana powództwa o rozwód w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego powinna być dokonana pisemnie z dołączonym do pisma jego odpisem dla strony przeciwnej.

 

Odpowiadając zatem na pytanie czytelniczki poradnika, Beata P. ma możliwość zmiany powództwa o rozwód w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego poprzez zażądanie rozwodu z wyłącznej winy Jej męża. Czytelniczka powinna niniejszej zmiany dokonać pisemnie, nie zapominając o tym, aby do pisma załączyć jego odpis wraz z ewentualnymi załącznikami dla strony przeciwnej.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

05 marca 2019

Zmiana żądania w zakresie orzeczenia o winie w toku procesu o rozwód

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI