forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Odpowiedzialność z tytułu zakażeń szpitalnych oparta jest na zasadach określonych w art. 361 § 1 k.c. W myśl cytowanego artykułu: "Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła".

 

W związku z powyższym, przesłankami zaistnienia odpowiedzialności szpitala są:

  • szkoda,

  • wina podmiotu leczniczego oraz

  • adekwatny związek przyczynowy, (tj. taki, którym skutek, w postaci zakażenia szpitalnego, jest normalnym następstwem czynności leczniczych).

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż dla przyjęcia odpowiedzialności za zakażenia szpitalne konieczne jest wystąpienie wszystkich wymienionych przesłanek łącznie. Brak jakiejkolwiek z tych przesłanek wyklucza możliwość przypisania odpowiedzialności szpitala.

 

W praktyce oznacza to, że nawet gdy u pacjenta stwierdzono zakażenie szpitalne będące normalnym następstwem działania szpitala, to dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej szpitala konieczne jest ustalenie, iż działanie to było zawinione.

 

Dla ustalenia winy szpitala konieczna jest obiektywna bezprawność działania. Subiektywne nastawienie sprawcy przesądza natomiast o kwalifikacji winy w kategorii postaci umyślnej lub nieumyślnej.

 

Wskazać należy, iż wina nieumyślna może przybierać postać:

  • rażącego niedbalstwa,

  • niedbalstwa oraz

  • lekkomyślności (stanowiącej najlżejszy stopień winy).

 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż dla wykazania winy szpitala bez znaczenia jest jej stopień, gdyż szpital – przy zaistnieniu wszystkich wymienionych powyżej przesłanek – ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za każdy rodzaj zawinionego działania, bez względu na to czy było one umyślne czy też nie.

 

Warto zauważyć, iż w przypadku zakażeń szpitalnych, na gruncie praktyki sądowej przyjmuje się szczególną konstrukcję winy, tj.:

  • winę organizacyjną

    oraz

  • winę anonimową.

 

Konstrukcje te mają na celu zwiększenie ochrony interesów pacjenta oraz wzmocnienie jego pozycji w procesach odszkodowawczych. Założeniem winy organizacyjnej oraz winy anonimowej szpitala jest bowiem umożliwienie pacjentowi skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zakażenia bez konieczności wykazywania winy konkretnego członka zespołu placówki medycznej (więcej na ten temat w artykule: Odszkodowanie z tytułu zakażenie szpitalnego – zasada winy anonimowej).

 

08 stycznia 2018

Zawinione działanie lub zaniechanie jako przesłanka odpowiedzialności za zakażenie szpitalne

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI