forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zatarcie skazania za poprzednio popełnione przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu z art. 178a § 1 k.k., przed uprawomocnieniem się wyroku w sprawie o nowe przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. stanowi podstawę do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego kierowcy czynu z art. 178a § 4 k.k. na czyn z art. 178a § 1 k.k.

 

Warunkiem skazania nietrzeźwego kierowcy na podstawie art. 178a § 4 k.k. jest jego uprzednia karalność za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego. Innymi słowy, uprzednia karalność sprawcy za popełnione wcześniej przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu musi zachodzić w momencie popełnienia czynu, jak również w dacie wydania wyroku skazującego.

 

Sytuacja, gdy w trakcie procesu za jazdę po alkoholu z art. 178a § 4 k.k., a jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie, poprzednia karalność za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. ulegnie zatarciu, daje podstawę do zmiany kwalifikacji prawnej i opisu czynu zarzucanego kierowcy z § 4 na § 1 art. 178a k.k. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu będzie miała duże znaczenie przy wymiarze kary, gdyż kierowca, który w okresie próby ponownie wsiadł za kierownicę samochodu będąc w stanie nietrzeźwości, naraża się na znacznie poważniejsze konsekwencje niż kierowca, któremu taka sytuacja przytrafiła się po raz pierwszy.

 

Popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości przez dotychczas osobę niekaraną za to przestępstwo jest zagrożone zgodnie z art. 178a § 1 k.k., karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Jak wskazuje praktyka, bardzo rzadko zdarza się sytuacja, aby Prokurator wnosił o skazanie kierowcy za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

 

Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja kierowcy oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sprawcy tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że za ponowne kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości Prokuratorzy zazwyczaj wnoszą o wymierzenie oskarżonemu kary bezwzględnego pozbawienia wolności w granicach od 6 miesięcy do 1 roku. Jednakże nie zawsze skazanie kierowcy za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. oznacza orzeczenie przez Sąd kary bezwzględnego pozbawienia wolności. (Więcej na ten temat w artykule: Kara za przestępstwo za art. 178a § 4 k.k.)

 

Ponadto zgodnie z art. 42 § 3 k.k. Sąd orzeka wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (więcej na temat dożywotniego zakazu oraz czy zawsze jest obligatoryjny znajduje się w artykule: Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów). Natomiast za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat.

 

Co więcej, w przypadku skazania sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. Sąd orzeka obligatoryjnie obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł. (w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. świadczenie pieniężne wynosi co najmniej 5.000 zł).

 

Należy wskazać, iż Sąd może dokonać zmiany kwalifikacji prawnej i opisu czynu z urzędu (z własnej inicjatywy) lub też na wniosek oskarżonego, który uzasadni swoje stanowisko, powołując się na aktualną Kartę karną, w której nie będzie już adnotacji o skazaniu za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

 

Reasumując, zatarcie skazania w trakcie toczącego się postępowania, a co za tym idzie zmiana kwalifikacji prawnej i opisu zarzucanego oskarżonemu czynu z art. 178a § 4 k.k. na art. 178a§ 1 k.k. oznacza dla niego łagodniejsze konsekwencje prawne niż w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

 

17 października 2017

ZATARCIE SKAZANIA W TRAKCIE PROCESU ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI