forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

W niniejszym artykule odpowiem na pytanie jednego z czytelników i wyjaśnię na czym polega zasada ryzyka w związku z odpowiedzialności z art. 434 kodeksu cywilnego

 

Szanowny Panie Mecenasie, mój sąsiad prowadził prace budowlane, na skutek pracy jego ekipy budowlanej, która została wynajęta do pracy zawaliła się ściana jego budynku i zniszczyła moje ogrodzenie które wybudowałem, ponadto zniszczony został mój rower, który stał pod płotem. Czy ja mogę w jakiś sposób dostać odszkodowanie? Co muszę udowodnić sąsiadowi?Pozdrawiam Leszek 56”

 

Szanowny Panie Leszku,

odpowiedzialność Pana sąsiada będzie się kształtowała na podstawie art. 434 kodeksu cywilnego, którego brzmienie przytoczę:

Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie” .

 

Zasada ryzyka przyjęta w komentowanym przepisie przejawia się w tym, że przyjmuje się domniemanie istnienia związku przyczynowego między zawaleniem się budowli a brakiem jej utrzymania w należytym stanie lub wadą w jej budowie. Innymi słowy to na właścicielu – Pana sąsiedzie spoczywa obowiązek wykazania, iż do zawalenia jej nie doszło w wyniku braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wady w budowie.

 

Pan jako poszkodowany musi jedynie wykazać związek przyczynowy między szkodą, a faktem oderwania się części budynku - ściany budynku, która zniszczyła Pana płot i rower. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym taki związek właśnie zachodzi, gdyż ściana spadła na płot niszcząc go oraz oparty o niego rower, co powoduje, iż poniósł Pan szkodę - naprawa płotu i roweru(lub zakup nowego) będzie kosztować. Zatem przysługuje Panu roszczenie odszkodowawcze nas podstawie art. 434 kodeksu cywilnego w stosunku do sąsiada, który jako samoistny posiadacz budynku jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka. Oczywiście możliwa jest również odpowiedzialność firmy budowlanej, która źle wykonywała pracę budowlane, jednak tutaj podstawą odpowiedzialności nie będzie z art. 434 kodeksu cywilnego, lecz z 415 k.c. i 435 k.c.

 

Art. 415 k.c.:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Art. 435 k.c.:

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności”

22 listopada 2018

Zasada odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przyjęta w art. 434 k.c.

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI