forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane „Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”

 

Szerzej o przeznaczeniu dziennik budowy możemy się dowiedzieć z §1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953) tj. z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz. 963), gdzie wskazano, iż Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

 

Tym samum dziennik budowy jest jednym z podstawowych dokumentów, którym powinien dysponować inwestor przy prowadzeniu robót. Jest on niezbędny do tego, aby organ nadzoru budowlanego mógł dopuścić obiekt do użytkowania.

 

Z uwagi na powyższe doniosłe skutki powoduje zaginięcie dziennika budowy bądź w ogóle jego brak w toku prowadzonych robót.

 

W takim przypadku koniecznym jest przeprowadzenie postępowania dowodowego stosownie do przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego aby udokumentować fakty podlegające wpisom do dziennika budowy takie jak: przebieg robót, odbiór wykonanych prac. Warto wskazać, iż obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy, stąd ma on w takim postępowaniu istotny interes. Dowodami mogą być zarówno źródła osobowe – np. pracownicy wykonawcy robót budowlanych, dokumentacja fotograficzna, akta z kontroli na budowie Nadzoru Budowlanego, generalnie wszystko co pomoże ustalić przebieg robót. Warto wskazać, iż zagubienie dziennika budowy nie podlega żadnej odpowiedzialności karnej. Karalne jest natomiast przystąpienie do budowy lub prowadzenie robót budowlanych bez dziennika budowy. Na podstawie art. 94 pkt.4 ustawy prawo budowlane sprawca tego czynu (inwestor) może być ukarany karą grzywny.

16 listopada 2018

Zagubienie Dziennika Budowy

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI