forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń jakim podlega rolnik. W tym miejscu należy wskazać art. 361 k.c., zgodnie z którym:

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Tak więc w rozumieniu komentowanego przepisu, osoba poszkodowana w wypadku rolniczym, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania powinna otrzymać odpowiednią rekompensatę wszystkich poniesionych przez nią szkód. Zgodnie z powyższym, w przypadku osób trzecich tyczy się to szkód na osobie, jak i na mieniu. Z drugiej strony w przypadku rolnika, jak i osób mieszkających oraz pracujących w jego gospodarstwie rolnym dotyczy to tylko i wyłącznie szkód osobowych.

 

Odszkodowanie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje także zdarzenia losowe, a więc m.in. uszkodzenie mienia, rozstrój zdrowia i śmierć.

 

W związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi osoba poszkodowana ma prawo dochodzić:

 

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (świadczenie jednorazowe, pieniężne i mające na celu złagodzenia cierpień fizycznych oraz psychicznych osoby poszkodowanej – zgodnie z art. 445 k.c. w zw. z art. 444 k.c),
  • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (jak wskazuje się w judykaturze dotyczy to całości kosztów bezpośrednio związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także zmienionym odżywianiem osoby poszkodowanej, opieką, transportem, adaptacji miejsca zamieszkania do nowych warunków, wykonywania nowego, dostosowanego do możliwości zawodu – stosownie do art. 444 § 1 k.c.),
  • renty uzupełniającej (będącej wyrównaniem różnicy w dochodach osiąganych przez osobę poszkodowaną przed zdarzeniem w stosunku do dochodów uzyskiwanych po zdarzeniu – stosownie do art. 444 § 2 k.c.),
  • jednorazowego odszkodowania – stosownie do art. 447 k.c.,
  • renty na zwiększone potrzeby (zapewnienie osobie poszkodowanej środków niezbędnych do poprawy stanu zdrowia po zdarzeniu, a więc tych związanych z leczeniem, rehabilitacją, opieką – stosownie do art. 444 § 2 k.c.),
  • zwrotu utraconych zarobków – stosownie do art. 361 k.c.).

 

Sytuacja wygląda odmiennie, gdy działanie rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym było bezpośrednią przyczyną śmierci osoby poszkodowanej. W takim przypadku osoby najbliższe mają prawo domagać się zgodnie z prawem:

 

  • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych – stosownie do art. 446 § 3 k.c.,
  • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny – stosownie do art. 446 § 1 k.c.,
  • renty alimentacyjnej – w rozumieniu art. 446 § 2 k.c.,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (świadczenie jednorazowe, pieniężne i mające na celu złagodzenia cierpień fizycznych oraz psychicznych osoby poszkodowanej – art. 446 § 4 k.c.)

 

Na sam koniec, warto dodać, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika, po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń powinien w terminie 30 dni (termin ustawowy) dokonać płatności na rzecz uprawnionych osób.

15 lutego 2018

Zadośćuczynienie przyznane za krzywdę, ból, cierpienie spowodowane wypadkiem w gospodarstwie rolnym

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI