forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Popełnienie wykroczenia jazdy po alkoholu nie jest równoznaczne z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Powyższe oznacza, iż nietrzeźwy kierowca pomimo popełnienia wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu ma szansę na zachowanie prawa jazdy.

 

W przypadku popełnienia wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Jednakże pomimo popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu Kodeks wykroczeń przewiduje szczególny przypadek, kiedy Sad może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Powyższe wynika z art. 39 § 1 k.w., który stanowi, iż Sąd w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy odstąpić od wymierzenia środka karnego. Innymi słowy, Sąd ma możliwość na podstawie art. 39 § 1 k.w. orzec wobec nietrzeźwego kierowcy karę grzywny, z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu jest szczególną instytucją, dlatego też Sąd rozpoznając sprawę pijanego kierowcy, bierze pod uwagę okoliczności popełnionego czynu, jak również jego właściwości i warunki osobiste.

 

W związku z powyższym w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu znaczenie mają następujące okoliczności:

  • pora oraz miejsce prowadzenia pojazdu,

  • jaki był powód zatrzymania kierowcy do kontroli przez Policję,

  • wynik badania alkomatem, czy był zbliżony do dolnej granicy tj. 0,10 mg/l alkoholu czy też do górnej granicy tj. 0,25 mg/l,

  • czy kierowca ma na swoim koncie punkty karne za wykroczenia drogowe,

  • co skłoniło kierowcę do prowadzenia samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu,

  • jakie konsekwencje dla kierowcy spowoduje orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy.

 

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Sądy z urzędu nie stosują instytucji wskazanej w art. 39 § 1 k.w. czyli odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. To w gestii obwinionego leży przedstawienie przed Sądem wszelkich argumentów wskazujących, iż w rozpoznawanej sprawie uzasadnionym jest odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oczywiście złożenie wniosku przez obwinionego o wymierzenie kary grzywny z odstąpieniem od zakazu, nie powoduje automatycznie, że Sąd zastosuje instytucję z art. 39 § 1 k.w. Sąd musi uznać, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wobec nietrzeźwego kierowcy byłoby zbyt dolegliwe, a postawa obwinionego, jego właściwości i warunki osobiste, uzasadniają, iż popełnione wykroczenie miało incydentalny charakter, a tym samym kierowanie samochodem przez obwinionego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Podsumowując, w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu jedyną możliwością, aby kierowca zachował prawo jazdy, to zastosowanie przez Sąd art. 39 § 1 k.w., na podstawie którego może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. znajduje się w artykule: Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

19 września 2017

ZACHOWANIE PRAWA JAZDY ZA WYKROCZENIE JAZDY PO ALKOHOLU

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI