forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowca, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu może złożyć zażalenie na postanowienie Sądu lub Prokuratury. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od otrzymania postanowienia. Jest to termin zawity tzn. złożenie zażalenia po tym terminie, będzie bezskuteczne, tj. nie zostanie rozpoznane.

 

Jaka jest podstawa prawna do odebrania kierującemu prawa jazdy przez Policję?

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant obligatoryjnie zatrzymuje dokument prawa jazdy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Jednakże należy wskazać, iż funkcjonariusz Policji nie jest organem uprawnionym do wydania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, a jedynie jest uprawniony do dokonania czynności faktycznej odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy. Natomiast decyzję o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy podejmuje:

 

  • Sąd w sprawie o popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.,

    albo

  • Prokurator w sprawie o popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a § 1 i 4  k.k.

     

Gdzie należy złożyć zażalenie?

 

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca popełnienia przestępstwa, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał zaskarżone postanowienie. Powyższe oznacza, że zażalenie należy wysłać listem poleconym na adres Prokuratury lub złożyć na biurze podawczym Prokuratury, której Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Natomiast zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał w/w postanowienie.

 

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatrzymaniu prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, tylko w innym, równorzędnym składzie. Oznacza to, że Sędzia, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy nie rozpoznaje zażalenia na to postanowienie.

 

Jaki jest termin na złożenie zażalenia?

 

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty doręczenia orzeczenia skarżącemu.

 

Dla przykładu, jeżeli kierowca w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu w po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. odebrał postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy w dniu 7 grudnia 2017 roku, to zażalenie na to postanowienie powinien wysłać listem, tj. nadać na poczcie lub złożyć na biurze podawczym Sądu najpóźniej 14 grudnia 2017 roku.

 

W wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy Sąd:

 

  • uwzględnia złożone zażalenie i orzeka wówczas zwrot dokumentu prawa jazdy kierowcy

    albo

  • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

07 grudnia 2017

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI