forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 43lk Kodeksu karnego wykonawczego na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia, przysługuje zażalenie

 

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Penitencjarnego wynosi:

  • 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu orzeczenia;

  • 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu orzeczenia.

 

Złożenie zażalenia po upływie w/w 7-dniowego terminu będzie skutkowało tym, iż Sąd zażalenia nie przyjmie, gdyż będzie złożone po terminie.

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, do którego jest kierowane (np. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie)

  • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji)

  • oznaczenie oraz adres wnoszącego zażalenie,

  • treść (wskazanie zaskarżonego orzeczenia; określenie, czego skarżący się domaga; wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie)

  • datę i podpis wnoszącego zażalenie,

 

W zażaleniu należy opisać dlaczego skazany nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego oraz jakie konsekwencje spowoduje dla niego lub jego najbliższej rodziny nieudzielenie przez Sąd zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Co więcej, należy opisać jakie korzyści wynikną z udzielenia skazanemu zezwolenia na dozór elektroniczny np. jeżeli skazany odbywa karę za przestępstwo niealimentacji, to w warunkach wolnościowych może podjąć pracę i zacząć spłacać zadłużenie.

 

Oczywiście, przypadek każdego skazanego na karę pozbawienia wolności jest inny oraz wymaga innych argumentów, niemniej jednak w zażaleniu należy wykazać, iż:

  • skazany pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną, a osadzenie go w zakładzie karnym nie jest konieczne do pozytywnego ukończenia procesu resocjalizacji;

  • odbycie przez skazanego orzeczonej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zapobiegnie np. utracie pracy przez skazanego, zerwaniu więzi z bliskimi, a także umożliwi mu np. podjęcie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków.

 

Zażalenie wnosi się do właściwego Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego, który wydał postanowienie o odmowie udzielenia zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym.

 

Zgodnie z art. 43lj § 2 k.k.w. Sąd Okręgowy niezwłocznie przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy sądowi odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu zażalenia wraz z aktami sprawy do tego sądu. Jednakże jest to termin instrukcyjny, którego niezachowanie przez Sąd nie powoduje żadnych konsekwencji procesowych.

 

18 grudnia 2017

Zażalenie na odmowę dozoru elektronicznego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI