forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wniosek wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I instancji. Powyższe wynika z art. 3 § 1 k.k.w., który stanowi, iż „Sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia (...)”

 

Wniosek o blokadę alkoholową można złożyć na dwa sposoby:

  • osobiście na biurze podawczym w Sądzie (złożenie wniosku osobiście w Sądzie przyspieszy jego zarejestrowanie i rozpoznanie przez Sąd)

    lub

  • listownie przesyłką poleconą

 

Prawidłowo sporządzony wniosek o blokadę alkoholową powinien zawierać:

 

  • oznaczenie Sądu, do którego wniosek jest kierowany,

  • oznaczenie prawomocnego wyroku, poprzez podanie daty wydania i prawomocności wyroku oraz sygnatury sprawy, w jakiej ten wyrok zapadł,

  • wskazanie daty od kiedy kierowca wykonuje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

  • uzasadnienie – tj. wskazanie dlaczego Sąd powinien wyrazić zgodę na dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

     

Uzasadnienie jest najważniejszą częścią wniosku o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie skrócenia zakazu ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić złożonego przez kierowcę wniosku, nawet jeżeli skazany spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 182a k.k.w.

 

W związku z powyższym kierowca powinien wykazać, iż jego zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz jego postawa, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez niego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Ponadto każdy argument, na który skazany powołuje się we wniosku o blokadę alkoholową powinien zostać poparty załączonym do wniosku dokumentem. To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku zależy, czy Sąd uwzględni wniosek skazanego i wyrazi zgodę na dalsze wykonywanie orzeczonego zakazu poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

 

 

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

07 lutego 2018

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI