forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Aby można było dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę muszą zostać spełnione określone przesłanki. Jedną z nich jest wystąpienie zdarzenia będącego źródłem szkody niemajątkowej. Zdarzenie to będzie uważane za źródło krzywdy, jeżeli będzie miało charakter bezprawny. Wymóg ten ma charakter bezwzględny, a wiec jeżeli gdy źródłem szkody niemajątkowej nie będzie zdarzenie bezprawne, pokrzywdzony nie będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia.

Z uwagi na fakt, iż zadośćuczynienie jest roszczeniem wynikającym z odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze deliktowym, niezbędne jest wykazanie, że działanie lub zaniechanie sprawcy szkody niemajątkowej ma charakter pozwalający przypisać mu tę odpowiedzialność.

 

Na gruncie art. 445 k.c. powszechnie przyjmuje się, że zadośćuczynienia można dochodzić na podstawie wszystkich zasad odpowiedzialności deliktowej, tj.

  1. zasada winy (np. od sprawcy deliktu – art. 415, 416 k.c.),

  2. na zasadzie ryzyka (np. od posiadacza pojazdu – art. 436 k.c., zwierzchnika – art. 430 k.c., lub organu władzy publicznej – art. 417 k.c.)

    czy

  3. na zasadach słuszności (np. od chowającego zwierzę – art. 431 § 2 k.c. lub od małoletniego – art. 428 k.c.).

 

Uzależnione jest to od tego, jaka zasada odpowiedzialności jest przypisana danemu zdarzeniu powodującemu szkodę. Natomiast pociągnięcie do odpowiedzialności za skłonienie za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu wymaga wykazania winy umyślnej sprawcy, także dla żądania ochrony majątkowej za wyrządzoną w ten sposób krzywdę. W przypadku natomiast art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie może być oparte wyłącznie na zasadzie winy. 

 

Obowiązek wykazania, że dane zdarzenie powodujące szkodę niemajątkową w dobrach pokrzywdzonego ma charakter bezprawny i zawiniony bądź też że odpowiedzialność za szkodę powstała na zasadzie ryzyka czy słuszności, ciąży na osobie dochodzącej zadośćuczynienia. Wynika to z ogólnej zasady ciężaru dowodu zawartej w Kodeksie cywilnym, w art. 6.

 

Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego można żądać zadośćuczynienia wyłącznie w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 445 k.c. lub art. 448 k.c. w razie naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego. Zatem jeżeli doszło do innego naruszenia interesów niemajątkowych poszkodowanego, a tego rodzaju zdarzenie nie podlega ochronie na gruncie przepisów, również innych niż k.c., to nie stanowi to podstawy do żądania zadośćuczynienia.

 

07 września 2017

WYSTĄPIENIE ZDARZENIA BĘDĄCEGO ŹRÓDŁEM SZKODY JAKO PRZESŁANKA ZASĄDZENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI