forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Osoby wykonujące zawód Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa bez względu na formę organizacyjno-prawną, w ramach której wykonują swój zawód (umowa o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) są zobowiązani przystąpić do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia określony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe OC architektów i inżynierów budownictwa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

 

Wyrządzenie szkody przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego poprzez brak nadzoru nad kierownikiem budowy i zgłaszania błędów w wykonywanych pracach budowlanych takie jak niezgodność z normami, sztuką budowlaną czy przepisami prawa wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2174), minimalną sumę ubezpieczenia określono na poziomie 50 000 euro. Powyższe oznacza, iż ubezpieczyciel odpowiada z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (np. nienależyte wykonanie umowy powierzenia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i deliktowej(np. za szkody na osobie trzeciej w wyniku zawalenia budowli ) maksymalnie do kwoty 50.000 euro. Istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia ponad wartość 50 000 euro, wskazaną jako obowiązkowa. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z czynu niedozwolonego oraz z niewykonania lub nienależytego wykonania umów do kwoty wyższej. Powyższe jest szczególnie atrakcyjne dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, którzy podejmują się nadzoru nad zaawansowanymi projektami o dużej wartości inwestycji, gdyż pozwala na uniknięcie odpowiedzialności własnym majątkiem w przypadku szkód przekraczających wartość 50.000 euro.

 

 

08 listopada 2018

Wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia odpowiedzialności OC Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI