forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”.

 

Powyższa norma prawna statuuje obowiązek Sądu rozpoznającego sprawę o rozwód orzeczenia w wyroku kończącym postępowanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, co wynika wprost z art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Jakie w związku z tym rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania może wydać Sąd w wyroku orzekającym rozwód? Sąd może:

 

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania obojgu rodzicom;

 

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (w tym kontekście warto zauważyć, iż Sąd ma obowiązek wskazać jakie konkretnie obowiązki i uprawnienia w stosunku do osoby dziecka przysługują rodzicowi, którego władza rodzicielska została ograniczona);

 

  1. zawiesić władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania;

 

  1. pozbawić władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania jednego z rodziców a nawet obojga rodziców.

 

Warto nadmienić, że jak wynika z cytowanej na początku artykułu normy prawnej małżonkowie mogą złożyć pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji, w której Sąd jeżeli uzna, że jest ono zgodne z dobrem dziecka, uwzględni je orzekając w sposób wskazany w powyższym porozumieniu. Jednakże, w przypadku, w którym Sąd nie zgodzi się z propozycją Stron postępowania zawartą w przedstawionym porozumieniu, wyda orzeczenie w tym zakresie na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

08 marca 2019

Wyrok rozwodowy – rodzaje orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI