forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie należ wskazać, iż wyrok rozwodowy to nie tylko orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Niniejsze rozstrzygnięcie determinuje w pewien sposób całą sferę rodzinną, a co istotne prawa i obowiązki rozwiedzionych małżonków w przyszłości. W związku z tym, niezwykle istotnym jest zapoznanie się przez małżonka, który planuje wystąpić do Sądu z powództwem o rozwód z przysługujących mu możliwości i żądań, które może zawrzeć w pozwie.

 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 75/05: „(…) zasadniczym założeniem modelu procesu rozwodowego (…) jest koncentracja w sądzie rozwodowym całokształtu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej, czego efektem było wniesienie pozwu o rozwód (separację) oraz unormowanie całokształtu spraw rodziny w wyroku rozwiązującym małżeństwo (orzekającym separację). Wyrazem tej koncentracji są m.in. art. 58 k.r.o. (…)”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, iż celem ustawodawcy było takie uregulowanie postępowania rozwodowego, które umożliwia unormowanie całokształtu spraw rodziny w trakcie trwania procesu, a co najważniejsze – w przyszłości, po rozwiązaniu małżeństwa. W tym celu, ustawodawca wskazał nam elementy obligatoryjne oraz fakultatywne wyroku rozwodowego:

 

 1. elementy obligatoryjne – są to orzeczenia, które muszą znaleźć się w wyroku rozwodowym:

 

 • wina za rozkład pożycia małżeńskiego (jedyny wyjątek: art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”);

 

 • rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;

 

 • orzeczenie o kontaktach rodziców z dzieckiem (wyjątek przewiduje art. 58 § 1b Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”);

 

 • ustalenie obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – tzw. obowiązek alimentacyjny;

 

 • sposób korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania;

 

 1. elementy fakultatywne – są to orzeczenia, które może zawierać wyrok rozwodowy z uwagi na zgłoszony wniosek powoda/powódki lub pozwanego/pozwanej:

 

 • podział majątku wspólnego małżonków;
 • nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania;
 • podział wspólnego mieszkania albo przyznanie mieszkania jednemu z małżonków;
 • alimenty na rzecz małżonka.

 

Warto także dodać, że w postępowaniu o rozwód mamy również możliwość składania wniosków o zabezpieczenie – to znaczy uregulowanie przez Sąd rozpoznający sprawę pewnych kwestii na czas trwania postępowania, przykładowo mamy możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego poprzez ustalenie na czas trwania procesu miejsca pobytu małoletniego dziecka stron postępowania.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

 

06 marca 2019

Wyrok rozwodowy – co musi a co może regulować?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI