forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

Wpadek mniejszej wagi przy przestępstwie przywłaszczenia został wskazany w art. 284 §3 k.k. zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Ustawa nie wskazuje wprost na okoliczności, które pozwalają przyjąć wypadek mniejszej wagi w konkretnym przypadku.

 

Elementem, który wyróżnia wskazany wypadek w porównaniu do typu podstawowego przestępstwa przywłaszczenia jest znacząco zmniejszona społeczna szkodliwość. Powyższe ma wpływ na łagodniejszą sankcję karną za popełnione przestępstwo. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast w typie podstawowym sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

Ocena wypadku mniejszej wagi przy przestępstwie przywłaszczenia zależy przede wszystkim od okoliczności popełnienia czynu, w tym: czasu, miejsca jego popełnienia oraz wysokości popełnionej szkody. Ocena rozmiaru wyrządzonej szkody powinna uwzględniać charakter dobra naruszonego, indywidualną dolegliwość, jaką stanowi czyn dla konkretnego pokrzywdzonego.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Z uwagi na brak określenia wypadku mniejszej wagi w kodeksie karnym powstało wiele koncepcji pozwalających na jego sprecyzowanie.

 

Przykładowo według koncepcji całościowej – o wypadku mniejszej wagi decyduje zrównanie elementów przemawiających za przyjęciem wypadku mniejszej wagi z zakresem wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary tj.

 

  • wartości przedmiotu przestępstwa

  • wszelkich okoliczności popełnienia czynu

  • osobowości sprawcy

  • motywacji sprawcy

  • właściwości i warunków osobistych sprawcy

 

Przykład wypadku mniejszej wagi przy przestępstwie przywłaszczenia:

 

Sprawca x zabiera y sprzęt medyczny (o wartości 600 zł), który został wcześnie przez niego wypożyczony. Sprawca nie chce zwrócić sprzętu z uwagi na swoją sytuację zdrowotną, uzasadniającą konieczność jego posiadania. Stan majątkowy sprawcy nie pozwala na dalsze wynajmowanie sprzętu medycznego.

 

Oceniając powyższy stan faktyczny należy wskazać, iż Sąd mógłby uznać przestępstwo popełnione przez x jako wypadek mniejszej wagi.

 

Przy uznaniu konkretnego czynu za wypadek mniejszej wagi decyduje ocena jego społecznej szkodliwości.

 

W kategorii czynów, wyczerpujących znamiona przestępstwa przywłaszczenia, wypadek mniejszej wagi wyróżnia zmniejszona społeczna szkodliwość, przejawiająca się w przewadze okoliczności łagodzących. Sąd rozpoznający sprawę musi rozważyć wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia podmiotowego i przedmiotowego danego czynu i nadać im właściwe znaczenie oraz przede wszystkim ustalić ich wpływ na stopień społecznej szkodliwości czynu.

 

Podsumowując, należy wskazać, że przypadek mniejszej wagi stanowi sytuację wyjątkową, wyróżniającą się przewagą elementów łagodzących w zakresie sposobu i celu działania sprawcy, wysokości wyrządzonej szkody oraz jego motywacji.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

12 czerwca 2019

Wypadek mniejszej wagi przy przestępstwie przywłaszczenia

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI