forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Głównym celem wykonawcy podejmującego się wykonania robót budowlanych jest uzyskanie za wykonane prace wynagrodzenia.

 

W niniejszym artykule omówię wynagrodzenie ryczałtowe i ryzyko z nim związane dla wykonawcy.

 

Wynagrodzenie za roboty budowlane może być ustalone na dwa sposoby: jako wynagrodzenie ryczałtowe albo kosztorysowe.

 

Główną cechą wynagrodzenia ryczałtowego, jest jego niezmienność, co dla wykonawcy oznacza, iż jest ono ustalone odgórnie przez strony na etapie zawierania umowy o roboty budowlane i zasadniczo nie może ono zostać później zmienione nawet w przypadku niemożności przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca robót budowlanych aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w zakresie wynagrodzenia winien zatem w zawieranej z Inwestorem umowie precyzyjnie ustalić zakres prac, które będą przedmiotem umowy oraz ustalić ich koszt. Powyższe pozwoli w przyszłości uniknąć potencjalnych konfliktów z Inwestorem. Warto wskazać, iż wykonawca robót budowlanych decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe nie powinien zapominać, iż jako wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko powstania straty związanej z możliwością nieprzewidzianego wzrostu zakresu prac lub też wzrostu kosztów tych prac. Ustalenie zbyt niskiego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane prace przy niedostatecznym określeniu ich zakresu może wiązać się ze stratą dla wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe może być podwyższone przez sąd, ale tylko wtedy, gdy wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą.

26 listopada 2018

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy robót budowlanych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI