forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

W poprzednim artykule opisałem czym jest instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i jakie są zalety skorzystania z niej. Natomiast w tym artykulę wyjaśnię jakie są wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Wymogi te określone są w art. 17 k.k.s. Natomiast procedura uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności regulowana jest w rozdziale 16 k.k.s.

 

Przede wszystkim Sąd nie udzieli zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jeśli okoliczności sprawy nie będą jasne. Pierwszą przesłanką zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest zatem brak wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonego oraz co do innych istotnych okoliczności zdarzenia.

 

Pozostałe przesłanki udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności są następujące:

 

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności podejrzany może złożyć tylko wtedy, gdy postępowanie przygotowawcze prowadzi organ finansowy (urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej lub urząd celny). Tym samym złożenie wniosku jest wykluczone w przypadku prowadzenia sprawy przez organ niefinansowy (np. Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową czy Centralne Biuro Antykorupcyjne);

 

  • Wniosek w formie pisemnej lub ustnej należy złożyć przed tym, jak organ finansowy prześle do Sądu akt oskarżenia, a więc w praktyce w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego;

 

  • Do wniosku należy załączyć potwierdzenie zapłaty całości należności skarbowej, która została uszczuplona przestępstwem lub wykroczeniem. Jeśli więc osoba oskarżona o przestępstwo, wskutek którego Skarb Państwa utracił 20.000 złotych, to właśnie taką kwotę należy zapłacić jeszcze przed złożeniem wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;

 

  • Należy także dołączyć potwierdzenie zapłaty tytułem grzywny kwoty co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100,00 złotych, a 1/3 tej kwoty to 700,00 złotych) i kwoty co najmniej zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania;

​​​​​​​

  • W niektórych sprawach obowiązkowe jest orzeczenie przepadku przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa lub pochodzących z przestępstwa. Oskarżony w tego typie sprawie, to przy składaniu wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności musi wyrazić pisemną zgodę na przepadek tych przedmiotów lub, jeśli nie będzie możliwe oddanie tych przedmiotów – uiścić równowartość tych przedmiotów.

​​​​​​​

Jeśli wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności spełnia wszystkie wymienione przesłanki formalne, to organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze nie skieruje do Sądu aktu oskarżenia, a zamiast aktu oskarżenia - wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

 

Po wpłynięciu wniosku do Sądu, zostanie wyznaczone posiedzenie, na którym Sąd ponownie podda wniosek kontroli pod kątem wymienionych wyżej przesłanek, a przypadku ich spełnienia – udzieli zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i wyda wyrok.

 

 

19 czerwca 2018

Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI