forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością dbania o jej stan poprzez konserwacje i dokonywanie remontów. Zaniechania w tym względzie mogą być podstawą odpowiedzialności cywilnej w przypadku zniszczenia mienia lub szkód na zdrowiu lub życiu ludzi.

 

Szkody osób cywilnych poszkodowanych w wyniku zawalenia się budowli lub jej części winny być naprawione, którym przysługują roszczenia o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie.

 

Za szkody w pierwszej kolejności odpowiada właściciel nieruchomości (posiadacz samoistny). Odpowiedzialność ta, zwana również odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, wynika z art. 434 kodeksu cywilnego.

Poniżej przytoczę treść w/w przepisu:

 

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.”

 

Wystąpienie wyłącznej winy poszkodowanego należy do najistotniejszych przesłanek zwalniających od obowiązku naprawienia szkody.

 

Zwolnienie samoistnego posiadacza budowli od odpowiedzialności cywilnej może nastąpić w przypadku wyłącznej winy poszkodowanego.

 

W doktrynie i orzecznictwie sądów zazwyczaj wskazuje się, że zachowanie poszkodowanego lub osoby trzeciej, aby mogło być uznane za podstawę wyłączenia odpowiedzialności powinno zawierać dwa elementy: winę tego podmiotu, oraz fakt, że stanowi ona wyłączną przyczynę szkody w rozumieniu adekwatnego związku przyczynowego. Podobne stanowisko wyrażone zostało w najnowszej judykaturze. Tytułem przykładu w wyroku z 7. 04. 2005 r., Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączna wina w spowodowaniu szkody występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego, było jedyną przyczyną wypadku.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1964 roku o sygn. akt II CR 195/63, „tylko wykazanie, że wyłączną przyczyną wypadku była okoliczność inna niż wymieniona w art. 434 k.c. zwalnia posiadacza budynku od odpowiedzialności objętej tym przepisem”.

 

Tym samym mając na uwadze powyższe poglądy doktryny i orzecznictwo wskazać należy, iż odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli za jej zawalenie lub oderwanie się jej części będzie wyłączona w przypadku wyłącznej winy poszkodowanego. W przypadku zaś, gdy działania poszkodowanego nie były jedyną przyczyną zawalenia się budowli lub oderwania jej części to można mówić o przyczynieniu się poszkodowanego, co również ma wpływ na wysokość dochodzonych w postępowaniu cywilnym kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

08 listopada 2018

Wyłączna wina poszkodowanego za zawalenie się budowli lub oderwanie jej części

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI