forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Użytkowanie budowli wiąże się z koniecznością dbania o jej stan poprzez konserwacje i dokonywanie remontów. Zaniechania w tym względzie mogą być podstawą odpowiedzialności cywilnej w przypadku zniszczenia mienia lub szkód na zdrowiu lub życiu ludzi.

 

Szkody osób cywilnych poszkodowancyh w wyniku zawalenia się budowli lub jej części winny być naprawione. Osobom poszkodowanym przysługują roszczenia o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie.

 

Za szkody w pierwszej kolejności odpowiada właściciel nieruchomości (posiadacz samoistny).

 

Odpowiedzialność ta, zwana również odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, wynika z art. 434 kodeksu cywilnego.

Poniżej przytoczę treść w/w przepisu:

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.”

 

Zgodnie z brzmieniem w/w artykułu samoistny posiadacz budowli może wyłączyć swoją odpowiedzialność tylko poprzez udowodnienie, że szkoda nie wynikła:

a) ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie,

b) ani z wad w budowie.

 

Posiadacz samoistny w przypadku zawalenia się budowli lub jej części aby wyłączyć swoją odpowiedzialność winien dowodzić, iż nie nastąpiło to na skutek braku konserwacji jej lub wadami w budowie np. poprzez udokumentowanie faktu przeprowadzania remontów, okresowych badań nieruchomości.

 

Zwolnienie samoistnego posiadacza budowli od odpowiedzialności cywilnej może nastąpić również w przypadku udowodniania, że szkoda powstała na skutek siły wyższej np. wskutek silnych wiatrów, które naruszyły konstrukcje budynku. Innymi przypadkami wyłączenia odpowiedzialności samoistnego posiadacza budowli za jej zawalenie może być również:

  • wyłączna wina poszkodowanego,

  • wyłączna wina osoby trzeciej,

Tytułem przykładu właściciel budowli na której prowadzone były prace budowlane, które doprowadziły do zawalenia się budowli sąsiedniej jest wyłącznie winnym takiego stanu.

08 listopada 2018

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej właściciela budowli za szkody na mieniu i osobach w związku z zawaleniem się

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI