forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Występowanie podczas realizacji budowy obiektu oprócz kierownika budowy Inspektora Nadzoru Budowlanego ma swoje konsekwencje prawne. Mianowicie w sytuacji wybudowania obiektu w sposób wadliwy np. niezgodnie z projektem będzie to wynikiem naruszenia obowiązków zarówno przez Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

Nieprawidłowe kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy i brak reakcji na w/w uchybienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzi do solidarnej odpowiedzialności w/w, gdyż działają wówczas na szkodę Inwestora. Inspektor Nadzoru Budowlanego winien w sytuacjach nieprawidłowego kierowania robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

 

W sytuacji gdy zarówno kierownik budowy, jak i Inspektor Nadzoru swoim zachowaniem wyrządzają szkodę Inwestorowi, Inwestor może żądać naprawienia szkody zarówno od Kierownika Budowy jak i od Inspektora Nadzoru.

 

Wskazać należy, iż prawo cywilne przewiduje przypadki w których solidarna odpowiedzialność dłużników jest wyłączona.

 

Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru co do zasady nie są odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną Inwestorowi, gdy ich zachowanie nie jest bezprawne bądź nie ponoszą winy.

 

 

Okoliczności wyłączające winę lub bezprawność zachowania dłużnika to np.:

  • siła wyższa,

  • stan wyższej konieczności,

  • działanie w stanie wyłączającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

 

Warto wskazać, iż strony w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania mogą rozszerzyć lub ograniczyć.

 

Powyższe wynika z art. 473 kodeksu cywilnego:

 

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

 

Tym samym Inwestor może w umowie rozszerzyć odpowiedzialność kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Budowlanego w ramach swobody umów np. w przypadku niewykonania prac budowlanych z uwagi na działanie warunków atmosferycznych.

08 listopada 2018

Wyłączenia solidarnej odpowiedzialności kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wadliwie wykonane roboty

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI