forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W poprzednim artykule została opisana odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe (art. 24 par. 1 k.k.s.). Tym razem opiszę w jakich sytuacjach dochodzi do wyegzekwowania tej odpowiedzialności, a także przybliżę procedurę, według której ta egzekucja jest prowadzona.

 

Na początku najważniejsza kwestia - umieszczenie w wyroku sądu orzekającego w sprawie o przestępstwo (lub wykroczenie) skarbowe punktu dotyczącego obciążenia odpowiedzialnością posiłkową za grzywnę osoby fizycznej lub prawnej nie oznacza, że ta grzywna będzie od tych podmiotów egzekwowana.

 

Zgodnie z art. 184 par. 1 k.k.s. podmiot odpowiedzialny posiłkowo będzie zobligowany do uiszczenia grzywny w momencie, gdy sprawca czynu, skazany za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tej grzywny nie zapłaci w wyznaczonym mu przez sąd terminie. Po upływie tego terminu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Dopiero, gdy komornik stwierdzi, że ściągnięcie grzywny od skazanego nie jest możliwe, w grę wchodzi odpowiedzialność posiłkowa podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa (lub wykroczenia) skarbowego.

 

Po wydaniu przez komornika postanowienia o bezskuteczności egzekucji, kolejnym krokiem sądu będzie zwrócenie się do podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo o dobrowolne uiszczenie grzywny. Po upływie wskazanego w wezwaniu do zapłaty terminu (30 dni) sprawa zostanie skierowana do egzekucji komorniczej. Komornik prowadzi egzekucję grzywny sądu karnego w identyczny sposób, jak egzekucję wyroków w sprawach cywilnych. Egzekucja może zostać skierowana przeciwko rachunkom bankowym, wierzytelnościom, wynagrodzeniu za pracę, nieruchomościom itd. Komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjnego do momentu, w którym uda się ściągnąć całość zasądzonej grzywny wraz z kosztami komorniczymi lub uzna, że majątek podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo nie wystarcza do zaspokojenia grzywny. W takim wypadku wydawane jest postanowienie o bezskuteczności egzekucji.

 

Co istotne, śmierć sprawcy przestępstwa skarbowego, ani jego wyjazd z Polski nie wyłącza stosowania odpowiedzialności posiłkowej. 

 

Jeśli z osoby lub spółki odpowiedzialnie posiłkowo nie uda się ściągnąć całości grzywny, sprawa egzekucji wyroku ponownie spada na sprawcę. Wtedy sąd może, za zgodą skazanego, zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przeliczając 10 stawek dziennych grzywny na miesiąc pracy. Powyższa zamiana nie jest możliwa, jeśli do wyegzekwowania pozostało więcej niż 120 stawek dziennych grzywny.

 

W sytuacji, gdy egzekucja z majątku skazanego i osoby odpowiedzialnej posiłkowo jest nieskuteczna, a sprawca przestępstwa (lub wykroczenia) skarbowego nie zgodzi się na zamienienie jego kary na pracę społecznie użyteczną (lub też nie zacznie wykonywać tej pracy) sąd nie będzie miał wyboru i zarządzi zastępczą karę pozbawienia wolności (przy przeliczeniu 2 stawki dzienne grzywny = 1 dzień pozbawienia wolności). Uwolnienie się od kary pozbawienia wolności może nastąpić w każdej chwili przez zapłatę pozostałej do wyegzekwowania grzywny.

 

Podmiotowi, który został obciążony odpowiedzialnością posiłkową, nie grozi zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną lub karę pozbawienia wolności. Kary grzywny "nie dziedziczą" spadkobiercy osoby odpowiedzialnej posiłkowo.

 

Podsumowując - wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo może być stosowana egzekucja przymusowa, lecz dopiero w przypadku, gdy egzekucja wobec sprawcy będzie bezskuteczna, a podmiot ten dobrowolnie nie uiści grzywny. Wynika z tego prosty wniosek - osoba odpowiedzialna posiłkowa powinna kontrolować przebieg egzekucji prowadzonej wobec sprawcy oraz aktywnie działać, aby "pomóc" komornikowi w wyegzekwowaniu grzywny. Osoba taka może bowiem wskazywać komornikowi znany jej majątek sprawcy czy też źródła jego dochodu.

 

22 czerwca 2018

Wyegzekwowanie odpowiedzialności posiłkowej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI