forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Protokół z badania trzeźwości alkomatem wraz z załączonymi wydrukami stanowi najważniejszy dowód w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. oraz w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

 

Policja do badania trzeźwości kierujących najczęściej używa dwóch rodzajów alkomatów: Alco-Sensor IV– podręczny analizator wydechu oraz Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu. Obydwa alkomaty są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Wydruki te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości, który znajduje się w aktach sprawy karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

 

Protokół badania trzeźwości z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatu jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

 

Na wydrukach z badania trzeźwości  alkomatem znajdują się następujące informacje:

 

 • nazwa, model i numer seryjny analizatora wydechu użytego do badania trzeźwości;

 • data ostatniego wzorcowania alkomatu;

 • kontrola czystości testu;

 • wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu (dotyczy alkomatów podręcznych, takich jak Alco-Sensor IV) oraz rodzaj (tryb) przeprowadzonego badania (automatyczny lub manualny);

 • data badania trzeźwości;

 • wynik badania trzeźwości;

 • dane kierującego.

 

Każda z wymienionych wyżej informacji zamieszczonych na wydruku badania trzeźwości alkomatem ma istotne znaczenie w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

 

Dla przykładu:

 

 • nazwa, model i numer seryjny alkomatu użytego do badania trzeźwości – pozwala na ustalenie jakim konkretnie urządzeniem kierowca został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Informacja ta jest niezbędna np. do sprawdzenia, czy świadectwo wzorcowania alkomatu znajdujące się w aktach sprawy karnej dotyczy tego alkomatu, który został użyty do badania trzeźwości kierującego. Na świadectwie wzorcowania, które powinno znajdować się w aktach sprawy o kierowanie pojazdem po alkoholu, jest wskazany numer seryjny wzorcowanego urządzenia. Każdy alkomat użyty do badania trzeźwości kierującego musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, aby jego wynik stanowił wiarygodny dowód w sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

 

 • kontrola czystości testu – każde badanie trzeźwości kierowcy poprzedza automatycznie przeprowadzany przez analizator wydechu test czystości, który powinien wynosić 0,00, aby wynik badania alkomatem był wiarygodnym dowodem w sprawie.

 

 • wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu – zgodnie z instrukcją obsługi analizatora wydechu Alco-Sensor IV oraz wytycznych toksykologicznych opracowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie:

 

 1. minimalna wielkość (objętość) wydechu powinna wynosić 1,5 litra

 2. minimalny czas wydechu powinien wynosi 3 sekundy

   

  Jeżeli w/w wymogi co do czasu i objętości wydechu nie zostały spełnione, wówczas w takim wypadku wyniki badania trzeźwości wskazane przez ten alkomat mają jedynie charakter jakościowy a nie ilościowy. Innymi słowy wynik badania trzeźwości kierującego pojazdem dowodzi wówczas jedynie tego, że w wydychanym powietrzu kierowcy pojazdu znajdował się alkohol, jednakże nie daje to podstaw do ustalenia stężenia tego alkoholu. Podany na wydruku wynik badania trzeźwości nie jest w tym zakresie wiarygodnym dowodem w sprawie karnej. W takim wypadku policjant ma obowiązek przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem stacjonarnym, takim jak Alcometr A 2.0 lub pobrania od badanego krwi do analizy.

 

 • data badania trzeźwości kierującego – na wydruku widnieje dokładna data – tzn. rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta wykonania badania trzeźwości kierującego pojazdem. Powyższe umożliwia sprawdzenie, czy funkcjonariusze Policji zachowali 15 minutowy odstęp pomiędzy kolejnymi badaniami trzeźwości kierującego przy użyciu alkomatu podręcznego.

 

 • wynik badania – oznacza zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu badanego, która jest podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 • dane badanego – oznacza imię i nazwisko badanego.

 

Jak wynika z powyższego na wydrukach z badania trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem znajduje się wiele informacji, które mogą mieć decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu po alkoholu. Dlatego też analizę akt sprawy należy zacząć od zapoznania się z dołączonymi do protokołu badania trzeźwości wydrukami z alkomatu, co ocenę wiarygodności tego najważniejszego dowodu w prowadzonej sprawie karnej.

16 stycznia 2018

Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o prowadzenie samochodu po alkoholu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI