forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Sądem wyłącznie właściwym w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania.

 

Powyższe wynika z art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym”.

 

W związku z powyższym, wyżej wymieniona norma prawna wskazuje, że sąd okręgowy nie jest właściwy do wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

 

Do którego sądu rejonowego należy skierować pozew?

 

Wedle dyspozycji art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego: „powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda”.

 

Sądem wyłącznie właściwym w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Sąd ten będzie wyłącznie właściwy niezależnie od tego, czy małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania w okręgu danego sądu, czy też zamieszkiwali oddzielnie. Koniecznym jest, aby przynajmniej jedno z małżonków w okręgu tym miało nadal miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przykładowo: małżonkowie X i Y zamieszkiwali wspólnie w miejscowości S, po rozstaniu w miejscowości S mieszka nadal małżonek X, natomiast małżonek Y mieszka w miejscowości W – wówczas sądem właściwym do wytoczenia powództwa o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej będzie sąd rejonowy właściwy dla miejscowości S.

 

Natomiast w sytuacji, w której małżonkowie nie mieszkali w okręgu tego samego sądu lub mieli tam miejsce zamieszkania, ale w momencie wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej żadne z nich już w okręgu tym nie mieszka, ani nie przebywa, wówczas właściwy do złożenia pozwu jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma – wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Przykładowo: małżonkowie X i Y zamieszkiwali wspólnie w Warszawie, po rozstaniu małżonek X, który zamierza złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, mieszka w Wołominie, natomiast małżonek Y mieszka w Pruszkowie – wówczas sądem właściwym do wytoczenia powództwa o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej będzie sąd Rejonowy w Pruszkowie, jak sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

 

Podsumowując Sądem wyłącznie właściwym do wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

24 sierpnia 2018

Właściwość Sądu w sprawie o rozdzielność majątkową

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI