forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie pytanie jednego z czytelników:

 

Po powrocie z wakacji zatrzymała mnie policja. Policjanci od razu zauważyli że coś brałem i zawieźli mnie na pobranie krwi. Wcześniej paliłem marihuanę. Mój wynik 2,28 ng/ml, biegli wskazali że będzie to jazda pod wpływem środka odurzającego. Z zawodu jestem kierowcą, obawiam się że stracę uprawnienia i zostanę zwolniony. Czy można mi w jakiś sposób pomóc?

 

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. jazda samochodem pod wpływem środka odurzającego (takiego jak na przykład marihuana, kokaina, amfetamina) jest przestępstwem takim samym jak prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Obydwa przestępstwa: prowadzenie samochodu po alkoholu i prowadzenie samochodu po narkotykach są zagrożone taka samą karą, tj. karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat.

 

Dokładnie tak samo jak przy prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, tak i w razie popełnienia przestępstwa kierowania autem pod wpływem środków odurzających kierowca może się starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących nietrzeźwych kierowców wciąż Sądy mają możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne wobec kierowcy zatrzymanego za prowadzenie samochodu zarówno pod wpływem alkoholu, jak i po narkotykach.

 

W przeciwieństwie do wyroku skazującego (w którym Sąd obligatoryjnie orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata), w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd nie musi wymierzać kierowcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może całkowicie odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów albo może zakaz prowadzenia pojazdów wymierzyć na okres krótszy, czyli na 1 rok albo na 2 lata.

 

Jak widać warunkowe umorzenie postępowania jest o wiele korzystniejsze dla kierowcy zatrzymanego na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków od wyroku skazującego. Tylko i wyłącznie warunkowe umorzenie postępowania karnego daje kierowcy, który popełnił przestępstwo kierowania autem pod wpływem alkoholu czy środków odurzających szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, albo wymierzenie go na okres krótszy niż 3 lata.

 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 k.k. Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia; uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

A zatem decydujące znaczenie mają okoliczności w jakich kierowca prowadził pojazd pod wpływem środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu. Oto one:

 

 • Stężenie środka odurzającego we krwi: przyjmuje się, iż stężenie we krwi THC poniżej 2 ng/ml należy kwalifikować jako stan „po użyciu”, ewentualnie jako niskie stężenie,

 • na jakiej drodze kierowca prowadził pojazd po użyciu środka odurzającego, czy na autostradzie, drodze ekspresowej lub wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, czy też na podrzędnej drodze lokalnej,

 • miejsce prowadzenia samochodu po narkotykach: w centrum dużego miasta, np. Warszawy, gdzie oprócz dużego natężenia ruchu pojazdów zagrażałeś bezpieczeństwu pieszych, czy też poza obszarem zabudowanym,

 • pora prowadzenia pojazdu: w godzinach szczytu, czy też o godz. 2.00 w nocy, gdy na ulicach jest pusto,

 • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania przez Policję: w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku kolizji, czy też kierowca uciekał przed Policją,

 • karalność kierowcy za wykroczenia drogowe, ile tych wykroczeń było, a co ważniejsze za co, za brak pasów czy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h,

 • jak ważne jest dla kierującego zachowanie prawa jazdy, czy prawo jazdy jest mu niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny.

09 listopada 2017

Warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu po narkotykach

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI