forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie należy zaakcentować, iż składając pozew o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego musimy uiścić opłatę sądową. Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej powinno stanowić jeden z załączników wspomnianego powyżej pozwu. Kwestia wysokości opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami budzi wątpliwości, co potwierdza następujące pytanie czytelniczki bloga: „Proszę Państwa, chciałabym prosić o pomoc. Mianowicie chcę złożyć do Sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wiem, że muszę najpierw zapłacić stosowną opłatę. Słyszałam, że oblicza się to w ten sposób, że wskazuje się w pozwie wartość naszego majątku, a następnie wylicza się z tego 5 procent i właśnie ta kwota stanowi opłatę. Czy to prawda? Bo ja wyliczyłam nasz majątek na ponad milion złotych, czy ta opłata jest naprawdę tak wysoka? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam”.

 

Faktem jest, iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami musimy wskazać wartość przedmiotu sporu, co potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 18 marca 2015 roku wydane w sprawie o sygn. akt I CZ 9/15, wedle którego: „nie ulega wątpliwości, że sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej ze względu na tkwiący w nich, a nawet dominujący pierwiastek ekonomiczny mają charakter spraw majątkowych. W związku z tym, zgodnie z art. 19 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego powinniśmy podać określoną kwotę pieniężną, która będzie stanowiła wartość przedmiotu sporu. Niniejsza kwota powinna stanowić wartość majątku wspólnego małżonków. Jednakże czy od wartości przedmiotu sporu zależy wysokość opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami?

 

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku z późn. zm. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398): „opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych”. W tym przypadku, pomimo faktu, iż sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej mają charakter spraw majątkowych, co wynika wprost z wyżej wymienionego postanowienia Sądu Najwyższego, ustawodawca określił, że opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest stała i wynosi 200,00 złotych. Potwierdza to art. 27 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

Wskazać w tym miejscu należy, iż kwestia sposobu uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz sądu właściwego do wytoczenia powództwa została szczegółowo opisana w innym artykule znajdującym się na blogu.

 

W odpowiedzi zatem na pytanie czytelniczki bloga należy jednoznacznie podkreślić, że opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest stała i wynosi 200,00 złotych. Niemniej jednak, czytelniczka bloga powinna wyliczyć wartość majątku wspólnego należącego do niej oraz jej małżonka, bowiem kwota ta będzie stanowiła wartość przedmiotu sporu. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazanie wartości przedmiotu sporu jest elementem koniecznym pozwu o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

15 stycznia 2019

Wartość majątku wspólnego małżonków a wysokość opłaty od pozwu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI