forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W poprzednich artykułach opisywałem znane prawu karnemu skarbowemu instytucje, których prawidłowe zastosowanie pozwala na uniknięcie wyroku skazującego, nawet w przypadku popełnienia czynu zabronionego. Było to warunkowe umorzenie postępowania oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Więcej na ten temat w artykułach: Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe? oraz W jaki sposób zachować status osoby niekaranej mimo popełnienia przestępstwa skarbowego?

 

Kolejną charakterystyczną instytucją, dzięki której można uwolnić się od odpowiedzialności karnej za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe jest czynny żal. Jak wynika z mojego doświadczenia zawodowego, w prawie karnym skarbowym czynny żal odgrywa dużo większą rolę niż w „zwykłym” prawie karnym.

 

Instytucja czynnego żalu, przesłanki i skutki jej zastosowania są opisane w art. 16 k.k.s. Przewidziane w tym przepisie przesłanki zastosowania czynnego żalu w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe są następujące:

 

  • zawiadomienie organu powołanego do ścigania o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym;

  • ujawnienie istotnych okoliczności czynu, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu;

  • uiszczenie uszczuplonej należności publicznoprawnej (podatku, który nie został zapłacony w wyniku czynu zabronionego) w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie.

 

Jednocześnie w art. 16 § 5 i 6 k.k.s. przewidziane są wyjątkowe sytuacje, w których nie może mieć zastosowania czynny żal. Zgodnie z tymi przepisami, nie jest możliwe skorzystanie z tej instytucji jeśli:

 

  • organ prowadzący postępowanie miał już wiarygodne informacje o czynie, który ma być objęty czynnym żalem;

  • organ prowadzący postępowanie rozpoczął czynności, które mogły prowadzić do wykrycia zgłoszonych w piśmie z czynnym żalem czynów;

  • osoba zgłaszająca czynny żal kierowała wykonaniem czynu objętego tą instytucją przez inną osobę lub też zorganizowała grupę osób, która dopuszczała się przestępstw skarbowych;

  •  nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Tak więc, czynny żal ma zastosowanie do przestępstw, o których „nie wiedzą” jeszcze organy postępowania. Tylko wtedy możesz liczyć na zakończenie sprawy bez wyroku skazującego.

 

Zawiadomienie o czynnym żalu można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z instytucji czynnego żalu, dobrym pomysłem jest zastosowanie formy pisemnej. Dzięki temu będziesz mógł wyjaśnić swoją sytuację i okoliczności czynu. Po złożeniu pisma, w którym wyrazisz czynny żal z pewnością zostaniesz wezwany na przesłuchanie.

20 czerwca 2018

W jaki sposób zastosować czynny żal w sprawie o przestępstwo skarbowe?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI