forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo skarbowe, to zostanie to odnotowane w twojej karcie karnej. W świetle przepisów, skazanie za przestępstwo skarbowe jest równoznaczne ze skazaniem za przestępstwo kryminalne, a więc może być dla Ciebie bardzo uciążliwe.

 

Wielu pracodawców wymaga od kandydatów do pracy przedstawienia oświadczenia o niekaralności. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest także potrzebna w wielu innych sytuacjach życiowych, np. stanowi załącznik do dokumentów przetargowych, w przypadku gdy przetargi organizowane są ze środków publicznych.

 

W kodeksie karnym skarbowym przewidziane są dwie możliwości zachowania statusu osoby niekaranej nawet w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego:

 

 • skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności;

 • warunkowe umorzenie postępowania.

 

W przypadku gdy Sąd udzieli zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to, zgodnie z art. 18 § 2 k.k.s. informacji o wyroku nie wpisuje się do Krajowego Rejestru Karnego. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności najczęściej jest najlepszym rozwiązaniem sprawy karnoskarbowej i to rozwiązanie w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę.

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności zostało opisane w następujących artykułach: Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe? oraz Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 

W przypadku gdy Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie, to w karcie karnej figuruje zapis o warunkowym umorzeniu, ale osoba, wobec której tego typu wyrok zapadł w świetle prawa nie jest uznawana za karaną. Należy więc uznać, że warunkowe umorzenie postępowania również jest korzystnym rozwiązaniem sprawy karnoskarbowej.

Sąd umarzając warunkowo postępowanie:

 • stwierdza winę oskarżonego;

 • umarza sprawę;

 • nakłada na oskarżonego pewne obowiązki, których niespełnienie będzie się wiązało z podjęciem warunkowo umorzonego postępowania, a więc w konsekwencji ze skazaniem.

   

Warunkowe umorzenie postępowania, w przeciwieństwie do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, jest instytucją regulowaną nie tylko w Kodeksie karnym skarbowym, ale jest obecna także w „zwykłym” Kodeksie karnym. W sprawie o przestępstwo skarbowe mają zastosowanie takie same zasady korzystania z tej instytucji. Zgodnie art. 20 § 2 k.k.s. bowiem w sprawach karnoskarbowych stosuje się niektóre przepisy kodeksu karnego, w tym przepisy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania.

Przesłanki wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego sprawę o przestępstwo karne skarbowe są następujące:

 • wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;

 • sprawca nie jest osobą karaną;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy wskazują, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego.

   

Jeśli w Twojej sprawie o przestępstwo skarbowe ustawodawca wyklucza skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (kategorie tych spraw są opisane w jednym z poprzednich artykułów) lub nie masz możliwości spełnienia warunków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to rozważ złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takim wniosku powinieneś dokładnie opisać czemu Twoim zdaniem zachodzą w Twojej sprawie wskazane przeze mnie wyżej przesłanki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego Sąd rozpoznający sprawę może zastosować warunkowe umorzenie postępowania w przypadku popełnienia praktycznie każdego z przestępstw skarbowych. Jest to instytucja, która pozwala zachować status osoby niekaranej, mimo uznania oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa karnoskarbowego.

Nieliczne wyjątki od tej zasady są opisane w art. 41 § 2 k.k.s., opisze je szczegółowo w kolejnym artykule.

19 czerwca 2018

W jaki sposób zachować status osoby niekaranej mimo popełnienia przestępstwa skarbowego?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI