forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że najczęstszą karą orzekaną przez Sądy rozpatrujące sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Jeśli chodzi o grzywnę za wykroczenie skarbowe tu sprawa jest prosta – grzywna jest zawsze określana kwotowo, tzn. Sąd po prostu określa kwotę pieniędzy jaką musi zapłacić skazany. Najniższa przewidziana kodeksem karnym skarbowym, w art. 48 § 1 k.k.s. grzywna wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, a najwyższa dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli więc w roku 2018 minimalne wynagrodzenie zostało określone na 2.100,00 złotych, to w tym roku minimalna stawka grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi 210,00 złotych, a maksymalna 42.000,00 złotych.

 

Bardziej skomplikowane jest obliczenie grzywny w sprawach o przestępstwo skarbowe. Wtedy na kwotę grzywny składają się dwa elementy:

 

  • liczba stawek dziennych, (Sąd może wymierzyć od 10 do 720 stawek dziennych);

  • wysokość jednej stawki dziennej, zależna od dochodów i możliwości zarobkowych skazanego (od 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę – 70 złotych do czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia – 840.000,00 złotych)

 

Sąd w wyroku określa oba elementy. Żeby uzyskać kwotę do zapłaty należy pomnożyć liczbę stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki.

 

Liczba stawek zależeć powinna od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Im bardziej czyn ten szkodliwy dla Skarbu Państwa, tym większa jest liczba stawek dziennych. Przy określaniu ich liczby nie Sąd nie powinien brać pod uwagę żadnych kwestii związanych z osobą oskarżonego, takich jak jego możliwości zarobkowe czy majątek. Te okoliczności mają za to szczególne znaczenie przy określaniu przez Sądu wysokości stawki dziennej. 

 

Jest to ważne również przy wymierzaniu kary grzywny w wypadku zaistnienia odpowiedzialności posiłkowej z art. 24 k.k.s. (opisałem tę odpowiedzialność w jednym z poprzednich artykułów Odpowiedzialność posiłkowa za przestępstwo skarbowe). Podmiot odpowiedzialny posiłkowo, czyli najczęściej spółka lub inne przedsiębiorstwo, z reguły ma dużo większe możliwości finansowe niż sam skazany. Z tego względu sprawca przestępstwa skarbowego może zostać skazany na karę grzywny, która będzie dużo niższa niż grzywna, którą w razie nieskutecznej egzekucji od sprawcy, zostanie nałożona na firmę, na której rzecz on działał.

 

19 czerwca 2018

W jaki sposób Sąd oblicza grzywnę w sprawie o przestępstwo skarbowe?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI