forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Uzasadnienie jest najważniejszą częścią wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie dozoru elektronicznego ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić złożonego wniosku, nawet jeżeli skazany spełnia wszystkie przesłanki do udzielenia mu zgody na dozór elektroniczny.

 

W uzasadnieniu wniosku skazany powinien przekonać Sąd, iż z uwagi na:

 

  • rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa,

  • postępowanie po prawomocnym wyrokiem skazującym

  • sytuację zawodową, rodzinną

 

zasługuje na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a osadzenie go w zakładzie karnym nie jest konieczne, gdyż zrozumiał swój błąd, a izolacja od rodziny oraz utrata możliwości wykonywania pracy będzie tragedią dla skazanego oraz jego rodziny.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o dozór elektroniczny Sąd bierze pod uwagę:

 

  • stosunek skazanego do przestępstwa, za które została orzeczona lub odwieszona kara pozbawienia wolności - chodzi tu o oświadczenie osoby skazanej za przestępstwo, że jest świadoma popełnionego błędu, zrozumiała naganność swojego wcześniejszego zachowania,

  • konsekwencje, jakie dla skazanego oraz jego rodziny pociągnie osadzenie go w zakładzie karnym – tj. jakie skutki dla całej rodziny skazanego pociągnie odbycie przez niego kary w Zakładzie Karnym, np. utrata jedynego źródła dochodu, utratę możliwości spłacania kredytu, brak możliwości sprawowania dalszej opieki nad schorowanym członkiem rodziny,

  • plany skazanego w razie uzyskania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - chodzi tu o wykazanie, iż w trakcie wykonywania kary w dozorze elektronicznym skazany np. podejmie pracę, powróci do przerwanego leczenia uzależnienia od narkotyków, będzie kontynuował naukę na studiach,

  • zaproponowane przez skazanego obowiązki, jakie chce na siebie przyjąć w razie zezwolenia Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego np. w przypadku skazania za przestępstwo niealimentacji skazany może wnieść o nałożenie obowiązku podjęcia pracy zarobkowej i łożenia na utrzymanie dzieci.

     

Wszystkie argumenty, jakie skazany podnosi we wniosku o wyrażanie zgody na dozór elektroniczny warto potwierdzić dołączonymi do wniosku dokumentami, np. umowa o pracę, oświadczenia członków rodziny.

 

Nie sposób wymienić wszystkich argumentów, jakie w konkretnej sprawie powinny przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdyż każda sprawa jest inna i wymaga innych argumentów, a także dokumentów na ich poparcie. Jednakże warto popracować nad uzasadnieniem wniosku, gdyż w dużej mierze mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku o dozór elektroniczny zależy, czy Sąd uwzględni wniosek skazanego i wyrazi zgodę na dozór elektroniczny.

 

W artykule Jak powinien wyglądać wniosek o dozór elektroniczny? zostały opisane jakie wymogi formalne musi spełniać wniosek o dozór elektroniczny.

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

 

06 lutego 2018

Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI