forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z treścią art. 652 k.c. przejęcie protokolarnie od inwestora terenu budowy, przenosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na ternie budowy na wykonawcę. Tym samym wykonawca, który przejął protokolarnie teren budowy odpowiada za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie:

 

  • szkody na mieniu,

  • szkody na osobach.

 

Warto wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych nie kończy się z chwilą zakończenia robót budowlanych i ich odbioru przez Inwestora, lecz rozciąga się również na szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania robót budowlanych.

 

Z uwagi na fakt, iż wartość wykonywanych prac z umowy o roboty budowlane często przekracza wartość majątku ich wykonawcy, korzystają oni z dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym, które chroni wykonawcę od bankructwa. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której szkoda na mieniu i osobach wskutek katastrofy budowlanej wynikłej z winy wykonawcy przewyższa jego majątek. Obecnie praktyka ubezpieczania się wykonawców i podwykonawców robót budowlanych jest powszechną praktyką, warto wskazać, iż strony umowy o roboty budowlane coraz częściej same w umowach określają obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek powstania szkód przy wykonywaniu danego kontraktu.

 

Od strony Inwestora i innych podmiotów dochodzących roszczeń od wykonawcy w związku z umową o roboty budowlane, dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest niezwykle korzystne z uwagi na możliwość zaspokojenia roszczeń właśnie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy.

08 listopada 2018

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI