forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Co do zasady, przestępstwo przywłaszczenia z art. 284 § 1 k.k. jest ścigane z oskarżenia publicznego.

 

W chwili ujawnienia przestępstwa, organy ścigania w tym Policja i Prokuratura mają obowiązek podjęcia wszelkich czynności, związanych ze zgromadzeniem materiału dowodowego, ustaleniem sprawcy przestępstwa oraz pokrzywdzonego, a także okoliczności popełnienia przestępstwa.

 

Pokrzywdzony przestępstwem przywłaszczenia, albo osoba, która posiada niezbędne informacje o jego popełnieniu może złożyć wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa, w którym należy wskazać m.in. dane adresata, opis stanu faktycznego oraz wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Niniejszy wniosek może zostać złożony na Komisariacie Policji bądź w Prokuraturze.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Na skutek złożenia przedmiotowego zawiadomienia wszczynane jest postępowanie przygotowawcze, które w przypadku postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa określonej osobie, kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu.

 

W sytuacji, w której pokrzywdzonym w stosunku do sprawcy przestępstwa przywłaszczenia jest osoba najbliższa, ściganie następuje wyłącznie na jej wniosek.

 

Zgodnie z powyższym, postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez Policje bądź Prokuraturę może zostać zainicjowane wyłącznie w chwili złożenia wniosku o ściganie, złożonego przez osobę uprawnioną. Z chwilą złożenia takiego wniosku, organy prowadzące postępowanie będą już dalsze czynności w sprawie podejmować z urzędu.

 

Sam wniosek może zostać złożony na piśmie bądź podczas przesłuchania pokrzywdzonego jako świadka – ustnie do protokołu.

 

Należy wskazać, iż wniosek o ściganie obejmuje swoim zakresem także inne osoby, które były sprawcami przestępstwa przywłaszczenia. Pokrzywdzony musi zostać o tym jednak poinformowany przez osobę prowadzącą postępowanie.

 

Przykładowo jeżeli x składa wniosek o ściganie przestępstwa przywłaszczenia – domagając się ścigania y, który jest dla niego osobą najbliższą, a w toku postępowania okaże się, że przestępstwo popełnił także znajomy y, to w takiej sytuacji postępowanie obejmuje obie osoby.

 

Wskazana zasada nie dotyczy jednak sytuacji, w której osobą nie objętą wnioskiem o ściganie okaże się osoba najbliższa dla pokrzywdzonego.

 

W przypadku przestępstwa przywłaszczenia, pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

 

W postępowaniu przygotowawczym następuje to jednak wyłącznie za zgodą prokuratora, natomiast w postępowaniu sądowym, za zgodą sądu. Ponowne złożenie wniosku o ściganie tej samej osoby jest niedopuszczalne.

 

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

17 czerwca 2019

Tryb ścigania przestępstwa przywłaszczenia

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI