forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W postępowaniu o rozwód zadaniem Sądu jest między innymi zbadanie czy w sprawie wystąpiły łącznie przesłanki pozytywne rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

 

Jak wynika z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

 

W związku z tym, aby Sąd mógł rozwiązać małżeństwo Stron przez rozwód, musi dojść do przekonania, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały.

 

Co to oznacza?

 

Wedle wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 08 grudnia 1998 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I CKN 817/97: „rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia - na tle okoliczności konkretnej sprawy - wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi”.

 

Niniejsze oznacza, że Sąd rozpoznający sprawę o rozwód powinien ustalić, czy są szanse na powrót małżonków do wspólnego pożycia biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego. Niniejsze ustalenie Sądu stanowi zatem swoistą „prognozę” zachowania małżonków, stąd wielu przedstawicieli doktryny, m.in. dr Krystyna Gromek wskazuje, że przesłanka ta jest po pierwsze sztuczna, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć w sposób pewny przyszłości, a ponadto jest fałszywa – nierzadko zdarzają się sytuacje, w których po orzeczeniu rozwodu małżonkowie wracają do wspólnego pożycia i zawierają kolejny związek małżeński.

 

Niemniej jednak, pomimo krytyki ze strony przedstawicieli doktryny, przesłanka pozytywna rozwodu w postaci trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego ma swoje miejsce w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w związku z tym kiedy zatem możemy stwierdzić, iż rozkład pożycia małżonków ma charakter trwały?

 

Zdaniem prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek zawartym w komentarzu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały przykładowo w sytuacji, w której małżonkowie pozostają w nowych związkach, a tym bardziej jeżeli z tych związków narodziły się dzieci. W tym przypadku, doświadczenie życiowe uzasadnia - na tle okoliczności sprawy - wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

 

Rozważając zaistnienie przesłanki pozytywnej „trwałości” rozkładu pożycia małżeńskiego należy zwrócić uwagę na czas pozostawania przez małżonków w stanie zaniku wszelkich więzi małżeńskich, a zatem na czas pozostawania przez małżonków w sytuacji rozpadu pożycia małżeńskiego. Upływ kilkunastu lat od daty rozpadu więzi małżeńskich i przykładowo zaistnienia stanu separacji faktycznej małżonków będzie przemawiał za stwierdzeniem, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego, o której mowa w art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niniejsze potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1984 roku wydany w sprawie o sygn. akt III CRN 290/84: okres ponad dwuletni, w którym strony nie prowadzą wspólnego pożycia, pozwala na wniosek, że brak widoków na wznowienie przez strony pożycia”. Odwrotnie natomiast będzie wyglądała sytuacja, gdy od daty rozpadu pożycia małżeńskiego minęło 2 miesiące, podczas których małżonkowie kilkukrotnie rozstawali się i wracali do siebie -  w tym przypadku, przesłanka trwałości rozpadu więzi małżeńskich nie występuje.

 

Podsumowując, aby Sąd rozpoznający sprawę o rozwód mógł rozwiązać małżeństwo Stron, musi dojść do przekonania, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały, to znaczy, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia - na tle okoliczności konkretnej sprawy - wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

22 stycznia 2019

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego jako przesłanka pozytywna rozwodu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI