forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kto może złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego?

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego może złożyć:

 

 • oskarżony w sprawie o przestępstwo

 • obwiniony w sprawie o wykroczenie

 • oskarżyciel publiczny: Prokurator (w sprawie o przestępstwo) oraz Policja (w sprawie o wykroczenie)

 • obrońca oskarżonego/obwinionego

 

Jaki jest termin do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego?

 

Termin na złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego wynosi 7 dni od odebrania odpisu wyroku. Skutecznie złożony sprzeciw powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Przekroczenie 7 - dniowego terminu na złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego powoduje, iż wyrok staje się prawomocny.

 

Czy możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego?

 

Zgodnie z art. 126 k.p.k. oskarżony/ obwiniony może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego, jeżeli niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych. (np. oskarżony/obwiniony uległ wypadkowi i przebywał w szpitalu, w związku z czym nie mógł dochować 7 dniowego terminu).

Termin na złożenie wniosku o przywrócenie wynosi 7 dni od ustania przeszkody. Ponadto do wniosku o przywrócenie terminu należy dołączyć sprzeciw od wyroku nakazowego.

 

Czy można cofnąć sprzeciw od wyroku nakazowego?

 

Tak. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W razie cofnięcia sprzeciwu, wyrok nakazowy staje się prawomocny.

 

Czy Sąd zawiadamia strony o terminie posiedzenia w przedmiocie wydania wyroku nakazowego?

 

Nie. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron.

 

Kiedy Sąd może wydać wyrok nakazowy?

 

W sprawach o przestępstwo Sąd może wydać wyrok nakazowy, wówczas gdy:

 

 • postępowanie przygotowawcze prowadzone było w formie dochodzenia

 • przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne

 • jeżeli na podstawie zebranego materiału dowodowego okoliczności czynu oraz wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

 

Sąd w wyroku nakazowym może orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę.

 

W sprawach o wykroczenie Sąd może wydać wyrok nakazowy, wówczas gdy:

 

 • wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności

 • jeżeli na podstawie zebranego materiału dowodowego okoliczności czynu oraz wina obwinionego nie budzą wątpliwości.

 

Czy sprzeciw od wyroku nakazowego wymaga uzasadnienia?

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego nie musi zawierać uzasadnienia. Wystarczające jest, iż oskarżony/obwiniony wskaże wyrok, od którego wnosi sprzeciw.

 

Poniżej znajduje się wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego:

 

(Miejscowość), dnia (data sporządzenia pisma)

 

 

Imię i Nazwisko

adres do korespondencji

(W tym miejscu należy wpisać adres,

pod którym oskarżony/obwiniony

odbiera korespondencję)

oskarżony/obwiniony o

przestępstwo/wykroczenie z art............

 

Sygn. akt ......................

(W tym miejscu należy wpisać sygnaturę akt sądowych.

Sygnatura akt znajduje się na odpisie wyroku nakazowego,

doręczonego przez Sąd)

Sąd Rejonowy w …..

(W tym miejscu należy wpisać nazwę Sądu,

który prowadzi sprawę)

 

SPRZECIW

od wyroku nakazowego

 

Wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego, wydanego przez Sąd Rejonowy w …... (nazwa Sądu, który wydał wyrok) w dniu …........................ (data wydania wyroku), w sprawie o sygn. akt …........... (sygnatura akt sprawy), doręczonego mi w dniu …................. (w tym miejscu należy wpisać datę, kiedy oskarżony/obwiniony odebrał wyrok nakazowy).

 

 

 

czytelny i własnoręczny podpis

 

 

 

Jak złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego?

 

Na złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego oskarżony/obwiniony ma 7 dni, liczonych od dnia doręczenia wyroku. Sprzeciw od wyroku nakazowego można złożyć na dwa sposoby:

 

 • osobiście na biurze podawczym w Sądzie. Sprzeciw musisz złożyć najpóźniej 7 dnia, liczonego od dnia kiedy został doręczony wyrok z Sądu.

 • wysłać sprzeciw pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Sprzeciw należy najpóźniej wysłać listem 7 dnia, liczonego od dnia kiedy został doręczony wyrok z Sądu.

 

 

23 stycznia 2018

Sprzeciw od wyroku nakazowego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI