SPRAWY BUDOWLANE

21 listopada 2018
Istotą umowy o roboty budowlane jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu, zgodnie z projektem, ale również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Tym samym wykonawca winien
21 listopada 2018
W myśl art. 90 ustawy Prawo Budowlane przestępstwo Samowoli budowlanej zagrożone jest karami: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Z uwagi na
21 listopada 2018
Strony zawierające umowę o roboty budowlane w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron wprowadzają do jej
20 listopada 2018
Zgodnie z art. 90 prawa budowlanego za popełnienie przestępstwa samowoli budowlanej grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Zgodnie z
20 listopada 2018
Samoistny posiadacz budowli ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 434 k.c. także wówczas, jeżeli powierza ją innym podmiotom (nawet wyspecjalizowanym) w celu prowadzenia przebudowy, rozbiórki czy
20 listopada 2018
W niniejszym artykule omówię sytuację w której firma budowlana, prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zostaje zamknięta, Inwestor, zaś ma roszczenia z tytułu gwarancji/ rękojmi
20 listopada 2018
W niniejszym artykule omówię sytuację w której firma budowlana, prowadzona w formie spółki zostaje zamknięta, Inwestor, zaś ma roszczenia z tytułu gwarancji/ rękojmi na wykonane
20 listopada 2018
Roszczenia z tytułu rękojmi przy umowie o roboty budowlane nie zawsze zostaną zrealizowane na etapie polubownym, czasami konieczne jest skorzystanie z drogi sądowej w celu
20 listopada 2018
Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego „Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że
20 listopada 2018
Geodeci zajmują się pomiarami na działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych,

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549