SPRAWY BUDOWLANE

26 listopada 2018
Na wstępie niniejszego artykułu wyjaśnię na czym polega przedawnienie roszczeń. W kontekście gwarancji udzielonej przez wykonawcę Inwestorowi na wykonane roboty budowlane, przedawnienie ulega na tym,
26 listopada 2018
Inwestor chcący skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej mu na wykonane roboty budowlane musi zmieścić się w terminach ustawowych, jeżeli chce aby wykonawca dokonał
26 listopada 2018
Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, i jest odpowiedzialny za wady w lokalu które wynikły ze złego wykonania budynku. Rękojmia daje nie tylko prawo żądania usunięcia
26 listopada 2018
Często w inwestycjach deweloperskich występują poważne wady lub usterki. Powód takiego stanu rzeczy to m.in. pośpiech deweloperów w celu oddania inwestycji w terminie czy oszczędność
26 listopada 2018
W toku realizacji umowy o roboty budowlane dochodzi często do zmiany zakresu prac w stosunku do pierwotnej treści umowy. Może to dotyczyć np. odstąpienia od
26 listopada 2018
  Wynagrodzenie za roboty budowlane może być ustalone na dwa sposoby: jako wynagrodzenie ryczałtowe albo kosztorysowe. Główną cechą wynagrodzenia ryczałtowego, jest jego niezmienność, co dla wykonawcy
26 listopada 2018
Głównym celem wykonawcy podejmującego się wykonania robót budowlanych jest uzyskanie za wykonane prace wynagrodzenia. W niniejszym artykule omówię wynagrodzenie ryczałtowe i ryzyko z nim związane
26 listopada 2018
Sytuacja, w której wady obiektu budowlanego ujawniają się dopiero po dokonaniu odbioru nie należy do rzadkości, dla własnego bezpieczeństwa strony winny samodzielnie w umowie o
26 listopada 2018
Istnieją sytuację w których odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi jest wyłączona, wynika to z art. 655 kodeksu cywilnego. Art. 655 kodeksu cywilnego: „Gdyby
26 listopada 2018
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki przerwania biegu przedawnienia roszczeń przeciwko projektantowi, który błędnie sporządził projekt budowlany. W umowie takiej, projektant zobowiązuje się do wykonania

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI