forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Złożenie do Sądu pozwu o rozwód nie powoduje automatycznie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej. Małżonkowie mogą zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową bądź złożyć do Sądu pozew o sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

 

Ponadto, wedle art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

Wskazać należy, że w sytuacji, w której jeden z małżonków dowiedział się o zaciągnięciu zobowiązania finansowego przez drugiego małżonka już po zaistnieniu separacji faktycznej między małżonkami, może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez Sąd z datą wsteczną, tj. z datą zaistnienia stanu separacji faktycznej. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ w przypadku wydania przez Sąd orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, małżonek nie będzie odpowiadał za zobowiązania drugiego małżonka zaciągnięte po dacie określonej w wyroku.

 

Niniejsze potwierdza wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 08 maja 2003 roku wydany w sprawie o sygn. akt II CKN 78/01 zgodnie z którym: „ważnym powodem zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Sytuacja taka stwarza bowiem z reguły zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. W sprawie o roszczenie określone w art. 52 KRO decydujące znaczenie mają kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem”, a także wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 11 grudnia 2008 roku wydany w sprawie o sygn. akt II CSK 371/08, wedle którego: „ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym”.

 

Podsumowując, złożenie pozwu o rozwód nie powoduje automatycznie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Aby ustanowić rozdzielność majątkową małżonkowie powinni udać się do notariusza w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub wystąpić z pozwem do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wskazać należy, że tylko Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, np. z datą zaistnienia separacji faktycznej pomiędzy małżonkami.

 

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

24 sierpnia 2018

Sprawa o rozwód a rozdzielność majątkowa

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI