forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, co wynika wprost z art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Wedle art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania. Czy niniejsze oznacza, że wytoczenie sprawy o rozwód wyklucza możliwość prowadzenia postępowania w sprawie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem?

 

Wskazać należy, że w sytuacji, w której sprawa o rozwód jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej. Stronie przysługuje natomiast prawo złożenia w toku postępowania o rozwód wniosku o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania.

 

W przypadku, w którym postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej zostało wszczęte przed sprawą o rozwód, ulega ono zawieszeniu na czas trwania postępowania o rozwód. Sąd podejmie postępowanie jeżeli w sprawie o rozwód w orzeczeniu kończącym postępowanie nie rozstrzygnięto w zakresie władzy rodzicielskiej, jeżeli natomiast wyrok zawiera orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania, Sąd umorzy wcześniej wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej.

 

Niniejsze wynika wprost z art. 4451 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego:

§ 1. Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym.

§ 2. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej lub kontaktach przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym. Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej lub kontaktów, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach. W przeciwnym wypadku postępowanie ulega umorzeniu”.

 

Ponadto, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 08 marca 2006 roku wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 98/05: „(…) zasada jednotorowości postępowania została zachowana w art. 4451 k.p.c., który jednak - odmiennie niż art. 443 k.p.c. - wyłącza w toku sprawy o rozwód lub separację wszczęcie odrębnego postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej wszczętej przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub separację ulega zawieszeniu z urzędu, a o władzy rodzicielskiej przez cały czas trwania sprawy sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym na podstawie art. 755 § 1 k.p.c. w sposób, który uzna za odpowiedni stosownie do okoliczności (…)”.

 

Podsumowując, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie o władzy rodzicielskiej, stąd jeżeli takie rozstrzygnięcie zostanie wydane, postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej zostanie umorzone. Jednakże, jeżeli w sprawie rozwodowej Sąd nie rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Stron (na przykład: w wyroku Sąd oddali powództwo o rozwód), postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej zostanie podjęte przez Sąd.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

08 marca 2019

Sprawa o rozwód a sprawa o władzę rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI