forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Uczestnictwo Inspektora Nadzoru Budowlanego oprócz kierownika budowy w procesie realizacji budowy obiektu ma swoje konsekwencje prawne. Mianowicie w sytuacji wybudowania obiektu w sposób wadliwy np. niezgodnie z projektem będzie to wynikiem naruszenia obowiązków zarówno przez kierownika budowy, jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:

 

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Nieprawidłowe kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz brak reakcji na w/w uchybienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzi do solidarnej odpowiedzialności w/w podmiotów, gdyż działają wówczas na szkodę inwestora. Inspektor Nadzoru Budowlanego winien w sytuacjach nieprawidłowego kierowania robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

 

W sytuacji gdy zarówno kierownik budowy, jak i Inspektor Nadzoru swoim zachowaniem wyrządzają szkodę inwestorowi, inwestor może żądać naprawienia szkody zarówno od kierownika budowy, jak i od Inspektora Nadzoru. Powyższe wynika z Art. 441 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

 

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.”

 

W/w przepis w odniesieniu do solidarnej odpowiedzialności kierownika robót budowlanych i Inspektora Nadzoru Budowlanego oznacza, iż inwestor może według swego wyboru żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich osób odpowiedzialnych łącznie, a więc zarówno od kierownika budowy jak i Inspektora Nadzoru lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie inwestora przez jednego dłużnika zwalnia wobec inwestora drugiego dłużnika.

08 listopada 2018

Solidarna odpowiedzialność kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wadliwie wykonane roboty

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI