forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Z dniem orzeczenia przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, jak również z momentem podpisania umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Małżonkowie od tego momentu uzyskują udział w składnikach majątku, które dotychczas należały do majątku wspólnego. Natomiast w przyszłości, uzyskane przez siebie dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, wynajmu nieruchomości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, posiadanych akcji, itp. wchodzą w skład majątku osobistego małżonków.

 

Druga kwestia, bardzo istotna, to okoliczność braku odpowiedzialności za zobowiązania finansowe zaciągnięte przez współmałżonka. W sytuacji, w której przykładowo małżonek zaciągnął pożyczkę w banku po ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, bank nie może zwrócić się do drugiego z małżonków o uregulowanie zobowiązania i zwrot świadczenia, a idąc dalej nie może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko drugiemu małżonkowi. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli drugi z małżonków był poręczycielem, sytuacja kształtuje się inaczej i bank ma możliwości zwrócenia się do drugiego z małżonków.

 

W dalszej kolejności warto nadmienić, że od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonek, który dotychczas nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku małżonków, a wręcz trwonił go, działając bez wiedzy i zgody drugiego z małżonków nie ma żadnego prawa do majątku osobistego drugiego z małżonków. Oznacza to, że nie ma on możliwości dysponowania środkami finansowymi należącymi do drugiego z małżonków, przykładowo z tytułu wykonywanej pracy, itp.

 

Jak słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 02 lipca 2009 roku wydanym w sprawie o sygn. I FZ 216/09, wedle którego: „(…) rozdzielność majątkowa małżeńska w świetle przepisów prawa rodzinnego odnosi się, jak sama nazwa wskazuje, do majątków małżonków, a nie do ich wzajemnych obowiązków. Rozdzielność majątkowa dotyczy kwestii zobowiązań każdego z małżonków wobec osób trzecich, a także kwestii samodzielnego dysponowania i zarządzania swoimi majątkami (…)”.

 

Tym samym, należy pamiętać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na inne wzajemne prawa i obowiązki wynikające z faktu pozostawania w związku małżeńskim. Małżonkowie są zatem w dalszym ciągu zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli – art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

24 sierpnia 2018

Skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI