SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

12 lutego 2018
Uzasadnienie jest najważniejszą częścią wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie blokady alkoholowej ma charakter
07 lutego 2018
Wniosek wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I instancji. Powyższe wynika z art. 3
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do
26 stycznia 2018
Nietrzeźwy kierowca wobec, którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów o skrócenie zakazu poprzez blokadę
26 stycznia 2018
Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową tj. wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest
13 grudnia 2017
Zgodnie z art. 182a § 4 k.k.w. na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych
01 marca 2017
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż nietrzeźwy kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się jedynie

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI