forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przyznam, że zadawane przez czytelników poradnika pytania bardzo często stanowią dla mnie inspirację do tworzenia nowych artykułów. Tak było również tym razem. Z zapytaniem zwróciła się czytelniczka poradnika Daria S.: „Drodzy Państwo. Nazywam się Daria S. i mieszkam w W. Mój mąż znęcał się nad całą naszą rodziną – nie tylko nade mną, ale również nad naszym 10-letnim synem. Nierzadko w naszym domu interweniowała Policja. On po prostu ma problem z przemocą i alkoholem. Co gorsza, w 2018 roku został skazany na 8 lat więzienia, między innymi za rozbój. Zdecydowałam, że nadszedł czas, aby się rozwieść. Nie chcę orzekania o winie, ale najbardziej zależy mi na naszym dziecku. Mojego męża nie będzie w jego życiu przez 8 lat, a ja nie chcę za każdym razem chodzić do więzienia i konsultować się z nim w zakresie spraw związanych z naszym synem. Pewnie nawet nie będzie go to interesowało. Czy w takiej sytuacji mogłabym wnieść o pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad naszym synem? Czytałam na stronie poradnika, że Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzeczenia w wyroku o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Stron. Z góry dziękuję za odpowiedź”.

 

Czytelniczka poradnika zadaje zatem konkretne pytanie: czy skazanie małżonka na karę długoletniego pozbawienia wolności daje podstawę do żądania pozbawienia go władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w wyroku rozwodowym?

 

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

Ponadto, wedle art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa”.

 

Tym samym, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód pozbawi w wyroku kończącym postępowanie stronę bądź strony władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem jeżeli ustalony stan faktyczny doprowadzi Sąd do uznania, że występuje m.in. trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

 

W postanowieniu z dnia 02 czerwca 2000 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II CKN 960/00 Sąd Najwyższy wskazał, iż: przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy rozumieć taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo - co najmniej - że układ ten będzie istniał przez czas długi”.

 

W związku z powyższym, czy skazanie rodzica na karę długoletniego pozbawienia wolności można uznać za trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca nie określił katalogu stanów faktycznych, które winny być uznawane za trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. W związku z tym, należy sięgnąć do orzecznictwa.

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 roku wydanego w sprawie o sygn. akt III CKN 775/00: „(…) perspektywa kilkuletniego przebywania w Zakładzie Karnym ojca została słusznie oceniona przez Sąd odwoławczy jako trwała przeszkoda, która uniemożliwiając mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, usprawiedliwia na mocy art. 111 § 1 k.r.o. pozbawienia go jej przez sąd (…)”.

 

Podsumowujác, w odpowiedzi na pytanie czytelniczki poradnika należy zauważyć, że Daria S. powinna w pozwie o rozwód zażądać pozbawienia władzy rodzicielskiej swego męża nad małoletnim synem Stron. Czytelniczka poradnika powinna udowodnić wszelkie okoliczności, na które się powołuje, tj. pobyt męża w zakładzie karnym, wymiar kary, itp., a następnie wskazać, że stan faktyczny w sposób jednoznaczny oznacza, że zaistniała trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez Jej męża nad małoletnim synem, która uzasadnia pozbawienie go w wyroku orzekającym rozwód władzy rodzicielskiej.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

 

11 marca 2019

Skazanie małżonka na karę długoletniego pozbawienia wolności a pozbawienia władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI