forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W myśl art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”. Niniejsza norma prawna statuuje zasadę orzekania przez Sąd rozpoznający sprawę o rozwód o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże, czy są przewidziane wyjątki od wyżej wymienionej zasady, a zatem czy istnieją przypadki kiedy Sąd może zaniechać orzeczenia w tym zakresie w rozstrzygnięciu kończącym postępowanie o rozwód?

 

Wskazać należy, że TAK. Wedle art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Powyższy przepis wskazuje, że w przypadku, w którym małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód nie może orzec w tej kwestii w sentencji wyroku kończącego postępowanie w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli małżonkowie pragną rozwiązać związek małżeński, jednakże bez orzekania o winie, powinni zgodnie zażądać zaniechania orzekania w tym zakresie przez Sąd rozpoznający sprawę.

Konstruując żądanie rozwodu bez orzekania o winie małżonek powinien zatem powołać się na art. 56 § 1 w związku z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Poniżej przedstawiam przykładową część petitum pozwu z żądaniem rozwodu bez orzekania o winie:

  • na podstawie art. 56 § 1 w zw. z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wnoszę o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu … (tutaj wpisujemy datę zawarcia związku małżeńskiego) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w … (tutaj wpisujemy miejsce zawarcia związku małżeńskiego) za numerem aktu małżeństwa … (w tym miejscu wpisujemy numer aktu małżeństwa) pomiędzy … (w tym miejscu należy podać imię i nazwisko małżonki – jeżeli są dwa imiona bądź nazwisko dwuczłonowe podajemy je precyzyjnie) z domu … (tutaj wpisujemy nazwisko rodowe małżonki) córką … i … (wskazujemy dane rodziców małżonki – w naszym przykładzie najpierw ojciec później matka) z domu … (podajemy nazwisko rodowe matki małżonki) urodzoną dnia … (w tym miejscu należy wskazać datę urodzenia małżonki) w … (tutaj podajemy miejsce urodzenia małżonki) a … (w tym miejscu należy podać imię i nazwisko małżonka – jeżeli są dwa imiona bądź nazwisko dwuczłonowe podajemy je precyzyjnie) synem … i … (wskazujemy dane rodziców małżonka – w naszym przykładzie najpierw ojciec później matka) z domu … (podajemy nazwisko rodowe matki małżonka) urodzonym dnia … (w tym miejscu należy wskazać datę urodzenia małżonka) w … (tutaj podajemy miejsce urodzenia małżonki) bez orzekania o winie.

 

Warto dodać, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego wydanym w dniu 12 listopada 1982 roku w sprawie o sygn. akt III CRN 271/82: wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego, w miejsce pierwotnego żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron, stanowi zmianę powództwa w rozumieniu art. 193 k.p.c. (…)”.

 

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że w toku postępowania o rozwód dopuszczalna jest zmiana żądania w zakresie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. W związku z tym, w toku postępowania małżonek, który żądał orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka może zmienić swoje żądanie w ten sposób, iż może zażądać rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Konkludując, Sąd zaniecha orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego w przypadku zgodnego żądania w tym przedmiocie małżonków. Zmiana żądania w tej kwestii w toku postępowania jest dopuszczalna na mocy art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

08 marca 2019

Rozwód bez orzekania o winie

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI