forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego, nie ma możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

 

Ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną może wyłącznie Sąd. Notariusz nie ma takiego uprawnienia.

 

Rozdzielność majątkowa

 

Małżonkowie mają możliwość wyboru sposobu ustanowienia rozdzielności majątkowej, a mianowicie mogą:

 

  • zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej;

  • skierować do Sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Wynika to wprost z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

 

Ponadto, wedle art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

 

Należy wskazać, iż nie w każdym przypadku Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną. Wedle art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”.

 

Obowiązkiem Sądu jest szczególnie wnikliwe rozpoznanie żądania zniesienia wspólności ustawowej z datą wsteczną, które musi być uzasadnione konkretnymi, nie budzącymi wątpliwości okolicznościami. Jak podkreślił Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z dnia 24 stycznia 1996 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II CRN 138/95: „notoryjne są przypadki celowego wykorzystywania instytucji sądowego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej i to z datą poprzedzającą dzień orzeczenia - przez działających w tej kwestii zgodnie małżonków, którzy zmierzają w ten sposób do utrudnienia lub uniemożliwienia wierzycielom ściągnięcie ich należności. Wszystko to powinien rozważyć sąd orzekający o zniesieniu wspólności, ażeby przeciwdziałać fikcyjności procesu, który byłby wszczynany dla uzyskania celów innych, niż te, dla osiągnięcia których ustawodawca utworzył szczególną instytucję sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej”.

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku wydania przez Sąd orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, małżonek nie będzie odpowiadał za zobowiązania drugiego małżonka zaciągnięte po dacie określonej w wyroku.

 

Podsumowując nie można ustanowić umownie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną w formie aktu notarialnego. Ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną może wyłącznie z ważnych powodów Sąd.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

24 sierpnia 2018

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną u notariusza

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI