ROZDZIELNOŚĆ I PODZIAŁ MAJĄTKU

21 stycznia 2019
Na stronach internetowych sądów powszechnych bez problemu odnajdziemy informację o wysokości opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jednakże, próżno już szukać
21 stycznia 2019
Na wstępie należy podkreślić, że w postępowaniu sądowym rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku Sądu. Wedle art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i
21 stycznia 2019
Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelnika poradnika: „Witam. Nazywam się Rafał M. Tydzień temu moja żona oznajmiła mi, że złożyła do Sądu
21 stycznia 2019
W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że dość często ma miejsce sytuacja, w której małżonek niereprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, przykładowo adwokata, składa pozew o ustanowienie rozdzielności
21 stycznia 2019
Powszechnie znana jest instytucja ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami na żądanie jednego z małżonków bądź wskutek zgodnego stanowiska obojga małżonków w przypadku zaistnienia
21 stycznia 2019
Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Wedle §
21 stycznia 2019
Bezspornym jest, iż wierzyciel jednego z małżonków na mocy art. 52 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma możliwość wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej
21 stycznia 2019
W praktyce zawodowej dość często spotykamy się z przeświadczeniem społecznym o doręczaniu przez Sąd wydanego w sprawie wyroku z urzędu, także w sprawach o ustanowienie
21 stycznia 2019
Z żądaniem ustanowienia przez Sąd pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków oraz wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej
21 stycznia 2019
Na wstępie należy wskazać, iż literalne brzmienie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza taką możliwość. Wedle wyżej wymienionej normy prawnej: „z ważnych

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI