forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek ustalenia, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie ustalenia winy. Powyższe wynika wprost z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Rodzaje rozstrzygnięć Sądu w przedmiocie winy za rozkład pożycia małżeńskiego w wyroku rozwodowym:

 

 1. Sąd orzeka, że winnym rozkładu pożycia małżeńskiego jest powódka/powód albo pozwana/pozwany

 

 • podstawą prawną jest art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • małżonkowie nie zażądali, aby Sąd zaniechał orzekania o winie, zatem Sąd miał obowiązek ustalenia, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia;
 • ustalony przez Sąd stan faktyczny wskazuje, że jedno z małżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast drugie swoim zachowaniem nawet nie przyczyniło się do rozkładu pożycia;

 

 1. Sąd rozwiązuje małżeństwo Stron postępowania z winy obojga małżonków

 

 • podstawą prawną jest art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • małżonkowie nie zażądali, aby Sąd zaniechał orzekania o winie, zatem Sąd miał obowiązek ustalenia, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia;
 • ustalony przez Sąd stan faktyczny wskazuje, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy obojga małżonków;

 

 1. Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego

 

 • podstawą prawną jest art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • małżonkowie zgodnie zażądali, aby Sąd zaniechał orzekania o winie;

 

 1. Sąd ustala, że małżonek (małżonkowie) nie ponosi (nie ponoszą) winy za rozkład pożycia małżeńskiego

 

 • przyznam, że  w swojej karierze zawodowej nie spotkałam się z przedmiotowym orzeczeniem Sądu, jednakże zgodnie z doktryną wyżej wskazane rozstrzygnięcie jest jak najbardziej dopuszczalne (taki pogląd prezentuje B. Czech w „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 452);
 • możliwość wydania przez Sąd orzeczenia ustalającego, że małżonek (małżonkowie) nie ponosi (nie ponoszą) winy za rozkład pożycia małżeńskiego potwierdza wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 13 listopada 1997 roku w sprawie o sygn. akt I CKN 306/97, wedle którego: orzeczenie w wyroku rozwodowym, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że sąd uznał, iż nie można jej przypisać stronom albo w wymiarze obiektywnym, albo w subiektywnym”.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sentencji wyroku Sąd nie będzie wskazywał i wymieniał przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, a pojawi się w niej jedynie orzeczenie w przedmiocie winy, przykładowo: z wyłącznej winy Powoda. Niniejsze znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1973 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I CR 189/73, w myśl którego: „(…) do sentencji wyroku rozwodowego należy jedynie rozstrzygnięcie o winie rozkładu małżeństwa, a nie o innych przyczynach rozkładu małżeństwa”.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 marca 2019

Rodzaje rozstrzygnięć Sądu w przedmiocie winy za rozkład pożycia małżeńskiego w wyroku rozwodowym

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI