forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu, może w związku z tym dochodzić od szpitala renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Podstawą prawną dochodzenia wskazanego świadczenia jest art. 444 § 2 k.c. zgodnie z którym: “jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

 

Wskazać należy, że skuteczne wyegzekwowanie przez poszkodowanego renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wymaga wykazania adekwantego związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem medycznym, tj. zakażeniem a spowodowaniem u pacjenta całkowitej niezdolności do pracy.

 

Przesłanka ta nie będzie spełniona, przykładowo, jeśli pacjent zakażony w szpitalu wirusowym zapaleniem wątroby, (mogącym de facto powodować całkowitą niezdolnością do pracy) jeszcze przed zakażeniem był całkowicie niezdolny do pracy zarobkowej np. z powodu schorzenia nerek.

 

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu (wskutek zakażenia) i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Natomiast całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

 

Podkreślić należy, że przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu (wyrok SN z 8 grudnia 2000 r., II UKN 134/00, OSNAP2002/15/369). ,Powyższe oznacza, że zachowanie przez poszkodowanego zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyłącza możliwości uznania go za osobę całkowicie niezdolną do pracy.

 

Co do zasady, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zasądzana jest na czas nieokreślony. W razie całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej, Sąd ustala wysokość dochodów poszkodowanego, jakie uzyskałby gdyby szkoda nie powstała. Wysokość renty uzależniona będzie zatem od zarobków, jakie poszkodowany uzyskiwał zanim doszło do jego zakażenia, wskutek którego utracił możliwość dalszego wykonywania pracy zarobkowej, jego kwalifikacji zawodowych itp.

 

Podsumowując, warto mieć na uwadze, iż poszkodowany, który uległ zakażeniu szpitalnemu, wskutek którego doznał uszczerbku na zdrowiu powodującego niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, prócz stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może on także dochodzić od szpitala zapłaty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

09 stycznia 2018

Renta dla pacjenta z powodu całkowitej utraty zdolności do Pracy w wyniku zakażenia w szpitalu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI