forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zakażenie szpitalne wiąże się nie tylko z uszczerbkiem majątkowym jakiego doznał pacjent (np.: w wyniku leczenia), ale przede wszystkim z negatywnymi przeżyciami o charakterze niemajątkowym.

 

Podstawą orzekania zadośćuczynienia w przypadku zakażenia szpitalnego stanowi art. 445 §1 k.c., co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r. II CSK 704/12. Rolę rekompensaty za ból, cierpienie, strach przeżyte przez pacjenta w wyniku zakażenia szpitalnego stanowi kwota zadośćuczynienia. Podstawową funkcją zadośćuczynienia jest naprawienie (kompensacja) niewymiernej ze swej natury szkody niemajątkowej (krzywdy).

Zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 §1 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy. Właśnie wobec braku możliwości przeliczenia krzywdy na określoną kwotę pieniędzy, zadośćuczynienie musi przedstawiać taką wartość, aby była odczuwalna dla poszkodowanego i pozwoliła mu na złagodzenie skutków krzywdy w codziennym życiu. Z tej przyczyny zadośćuczynienie musi być adekwatne do rozmiaru doznanej krzywdy. W przypadku zakażeń szpitalnych często dolegliwości będą towarzyszyły pacjentowi do końca życia, stąd tym większa jest rola zadośćuczynienia jako instrumentu łagodzenia doznanych cierpień fizycznych, czasu ich trwania oraz ujemnych skutków, jakie osoba poszkodowana znosi i będzie musiała znosić w przyszłości.

 

Kwota zadośćuczynienia należy do swobodnego (lecz nie dowolnego) uznania ądu. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia istotne znaczenie będą miały właściwości osobiste poszkodowanego. Tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 listopada 2007 r. V CSK 245/07:

 

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.

oraz

wyrok SN z 20 września 2005r., V CK 150/05:

 

Ustalenie zbyt niskiego zadośćuczynienia dla poszkodowanego prowadzi do niczym nieuzasadnionej deprecjacji dobra osobistego, jakim jest życie i zdrowie, które jako dobra najcenniejsze są chronione w szczególny sposób oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. VI ACa 974/12.

 

Odczucie krzywdy jest pojęciem subiektywnym i niewymiernym, jednak określając wysokość zadośćuczynienia Sąd winien kierować się przesłankami obiektywnymi, biorąc pod uwagę szeroko rozumiane cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, w tym skutki jakie zdarzenie wywarło w ograniczeniach w życiu codziennym, planach życiowych, w sferze zawodowej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i w dotychczasowym środowisku.

 

Rola zadośćuczynienia jako instytucji rekompensującej ból, cierpienie i negatywne odczucia ma szczególne znaczenie w przypadku zakażeń szpitalnych. To właśnie w wyniku zakażeń pacjent może zmagać się z licznymi dolegliwościami i koniecznością leczenia, które będą mu towarzyszyć do końca życia. Efekty zakażenia dotykają nie tylko poszkodowanego pacjenta, ale mają również ogromny wpływ na życie jego bliskich. Nie da się przeliczyć żadnego cierpienia na pieniądze, ale można zminimalizować krzywdę i jej następstwa, które są częste przy zakażeniach szpitalnych.


 

09 stycznia 2018

Rekompensata za ból, cierpienie, strach przeżyte przez pacjenta w wyniku zakażenia w szpitalu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI