forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, i jest odpowiedzialny za wady w lokalu które wynikły ze złego wykonania budynku.

 

Rękojmia daje nie tylko prawo żądania usunięcia wad, ale również inne roszczenia, np. obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy – w takim przypadku zwracamy deweloperowi wadliwe mieszkanie, a on powinien zwrócić nam środki wpłacone na zakup mieszkania.

 

Obecnie okres rękojmi za wady mieszkania wynosi 5 lat od momentu przekazania lokalu właścicielowi, czyli od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku części wspólnych budynku (klatki schodowe, windy, podjazdy) powyższy pięcioletni okres liczony jest od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeżeli wada ujawniłaby się w późniejszym okresie, rękojmia wygasa, a my nie możemy żądać bezpłatnego zlikwidowania usterki przez dewelopera. Może się jednak okazać, że wada nie wynika z niewłaściwej eksploatacji nieruchomości a z nienależytego wykonania umowy przez dewelopera – w takim przypadku możliwe jest dochodzenie od dewelopera odszkodowania, a okres przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat.

 

Rękojmia, zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje nam z mocy prawa i nie może być w żaden sposób ograniczona lub wyłączona. Deweloper nie może więc nie uznawać prawa do odstąpienia z umowy w przypadku odkrycia wad nieruchomości, skrócić czasu obowiązywania odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy zastąpić jej gwarancją. Gwarancja bowiem to dobrowolne zobowiązanie się gwaranta do usunięcia usterek na własny koszt przez czas określony w umowie. Jeśli okres gwarancji nie jest wyznaczony w umowie, wynosi on rok od dnia wydania lokalu. Rękojmia i gwarancja są od siebie niezależne. Nabywca lokalu a ma prawo zdecydować, która z tych form jest dla niego korzystniejsza.

26 listopada 2018

Rękojmia Dewelopera za usterki mieszkania

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI