forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wystąpienie katastrofy budowlanej jest zdarzeniem z którym mogą się łączyć straty w mieniu jak i w ludziach. Ustawa Prawo Budowlane definiuje Katastrofę Budowlaną jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

 

Prawo Budowlane wskazuje również, kiedy dane zdarzenie nie będzie kwalifikowane jako katastrofa budowlana. Nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;

3) awaria instalacji.

 

Przestępstwo sprowadzenie katastrofy budowlanej zostało uregulowane w kodeksie karnym w arty. 163§1 pkt. 2 i ma brzmienie:

 

§ 1.Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
2)zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

W przypadku działania nieumyślnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Zaostrzona odpowiedzialność karna następuje w przypadku wystąpienia śmierci człowieka lub wielu osób przy działaniu umyślnym sprawca podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od lat 2 do 12.

 

W przypadku działania nieumyślnego sprawcy na skutek, którego w katastrofie budowlanej nastąpiła śmierć człowieka lub wielu osób sprawca podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

22 listopada 2018

Przestępstwo sprowadzenia katastrofy budowlanej

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI